declaratieRGPD

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Politica confidenţialităţii datelor personale este o directivă legislativă, dar peste reglementările legale, reprezintă o prioritate pentru noi. În continuare vă informăm despre modalitățile prin care le colectăm, folosim datele colectate. În acest mod sunteţi în cunoştinţă de cauză încât să puteți alege în mod informat dacă doriți să continuaţi utilizarea website-ului nostru respectiv dacă doriți să participați la acțiunile organizate de noi, pentru aceasta fiind imperativ necesară preluarea şi prelucrarea anumitor date cu caracter personal.

ORIGINEA ȘI LEGISLAȚIA POLITCII

Uniunea Europeană a adoptat, în data de 27 aprilie 2016, Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecţia Datelor – RGPD).

Regulamentul (UE) 2016/679 a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii L119 din 4 mai 2016, iar prevederile sunt aplicabile în toate statele membre ale Uniunii Europene, începând cu data de 25 mai 2018.

Regulamentul (UE) 2016/679 impune un set unic de reguli în materia protecţiei datelor cu caracter personal, înlocuind Directiva 95/46/CE și, implicit, prevederile Legii nr. 677/2001 (abrogată prin Legea 129/2018).

 

Ca atare, pentru fiecare prelucrare de date cu caracter personal, este necesar a se avea în vedere urmatoarele:

1. CINE ?

Clubul Sportiv Auto Karting Rider’s Satu Mare este organizația care administrează website-ul www.csakriders.ro, și unic deținător al acestuia. CS AK Rider’s prin intermediul website-ului, este, în conformitate RGPD, colector de date cu caracter personal și, prin urmare, este responsabil pentru procesarea acestora.

CS AK Rider’s fiind o organizație non-profit, are parteneri, care sunt categorizate ca și colaboratori în organizare respectiv sponsori ai diferitelor evenimente. Datele colectate de către CS AK Rider’s pot ajunge la parteneri respectivi într-o formă prelucrată sau neprelucrată.

2. CE ?

Datele solicitate de la dumneavoastră (numit utilizator în cadrul documentului), sunt: nume; prenume; data nașterii; adresa: țara, localitatea, județul, strada, numărul, blocul, scara, apartamentul; adresa de e-mail; IPul de unde accesează website-ul; numărul de telefon; CNP (codul numeric personal); seria și numărul cărții de identitate; grupa sanguină; categorii permis respectiv anul emiterii permisului sunt utilizate de către CS AK Rider’s în scopurile enumerate la punctul 3.

În categoria datelor personale sunt incluse și materialele foto și video făcute pe parcursul evenimentelor, respectiv publicate în mediul online, pe prezentul website, pe pagina din reteaua de socializare “Facebook” al AK Rider’s sau a partenerilor.

Subliniem că în afară de cele enumerate mai sus, CS AK Rider’s nu solicită alte informaţii. CS AK Rider’s nu o să vă ceară și nu o să colecteze date care pot duce la discriminări (ex. convingeri filosofice, orientare sexuală, religie, etnie etc.), informații de acces la conturi și informații bancare (ex. parolă, număr card, cod securitate etc.) respectiv informații despre starea de sănătate (ex. handicapuri, afecțiunile suferite, bolile anterioare, diverse alergii, tratamente urmate etc.). Singura excepție privind datele de natura sensibilă, din categoria informațiilor legate de sănătatea dumneavoastră, este grupa sanguină pe care o aveți. Aceasta excepție este solicitată din motive de urgenţă de prim ajutor, în cazul producerii unui eveniment imprevizibil, cerință prevăzută în cadrul regulamentului general FIA.

3. DE CE ?

CS AK Rider’s prelucrează datele cu caracter personal colectate prin intermediul formularelor din cadrul paginilor website-ului în mai multe scopuri:

  • înscrierea în competiţie, încadrarea în categoria corespunzătoare etc. date necesare pentru derularea competiţiei;
  • relația cu utilizatorul și suportul oferit acestuia;
  • publicitate, marketing;
  • arhivarea şi documentarea evenimentului.

Informațiile colectate sunt folosite pentru elaborarea cererilor de înscriere la evenimente organizate de CS AK Rider’s.

În scopurile menționate mai sus, datele utilizatorului vor fi stocate in baza de date al CS AK Rider’s. Aceasta prelucrare se bazeaza pe Art. 6, alin 1 din RGPD. CS AK Rider’s poate contacta utilizatorul în aceste scopuri prin e-mail, sms, apel telefonic, scrisoare postală, social media, canale/instrumente Google, sau altele.

4. UNDE ?

Datele cu caracter personal, colectate de către CS AK Rider’s sunt stocate în mediul online structurat în baze de date, criptate pentru a asigura confidențialitatea și securitatea datelor prelucrate. De asemenea se stochează bibliografia și fișele de înscriere, revizuite și semnate de utilizatorii în cauză, documente în original, arhivate conform legii.

Pentru a atinge scopurile menționate la punctul 3, CS AK Rider’s utilizează furnizori de servicii, respectiv parteneri împuterniciți conform art. 28 din RGPD. Aceștia pot fi: parteneri mass-media, colaboratori organizatorici, sponsori, furnizori de servicii de monitorizare a activității utilizatorilor în cadrul website-ului, furnizori de servicii pentru trimiterea e-mailurilor și SMS-urilor, contactarea telefonică sau comunicarea de campanii publicitare și de marketing.

Prin reglementări contractuale, CS AK Rider’s asigură că partenerii respectiv furnizorii săi de servicii prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor. Nu se efectuează alte transferuri de date cu caracter personal către alți destinatari, cu excepția cazului în care AK Rider’s are obligația aceasta prin lege.

5. PÂNĂ CÂND?

Datele cu caracter personal ale utilizatorului vor fi stocate până la îndeplinirea scopurilor pentru care aceste date au fost colectate și prelucrate.

Datele de contact al utilizatorului sunt stocate pentru un timp nedeterminat.

Datele cu care un utilizator își anunță intenția de a participa la un eveniment sunt păstrate în mediul online pâna la elaborarea documentelor fizice imprimate pe hârtie, după care vor fi stocate doar în arhiva organizației, obligație legală precum și obligație contabilă.

Materialele foto-video vor fi stocate pe un timp nedeterminat aparținând portofoliului CS AK Rider’s, de asemenea materialele vor putea fi folosite pentru promovarea genului de eveniment de care aparțin sau pentru afișarea rezultatelor evenimentelor.

6. CUM?

CS AK Rider’s va actualiza situația datelor cu caracter personal în mod recursiv, pentru a asigura corectitudinea datelor aflate în baza de date despre utilizatorii săi. Va asigura un grad ridicat de securitate atât timp cât datele se află în mediu online cât și în arhiva organizației.

 

Drepturile Utilizatorului:

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de email contact@csakriders.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

 

*În cazul în care vă opuneți prelucrării datelor personale, se va refuza dreptul de a participa la evenimentele organizate de CS AK Rider’s, întrucât în acest caz nu există posibilitatea stabilirii identităţii participantului, a incadrării în categoriile competiţiei, a stabilirii limitelor de responsabilitate pe parcursul competiţiei etc.