Regulament

Rally Sprint 2023

Regulamentul Campionatului RALLY SPRINT 2023

Cap. I Organizarea campionatului

Art.1. Clubul Sportiv Auto-Karting RIDER’S Satu Mare sub egida Federației Române “Sportul Pentru Toți” în colaborare cu:

 • Primăria Municipiului Satu Mare
 • Primăria Municipiului Baia Mare
 • Primăria Municipiului Carei
 • Automobil Clubul Român prin Comisia Națională de Automobilism și Karting (CNAK) și cu sprijinul  Comisiei de Automobilism și Karting din cadrul ACR Sucursala Satu Mare (CAK-SM)

organizează Campionatul Rally Sprint 2023.

1.1. Campionatul Rally-Sprint se desfășoară în conformitate cu Regulamentul CNAK în vigoare, pe baza prezentului regulament cadru şi Regulamentul particular al fiecărei etape.

1.2. Campionatul din anul 2023 cuprinde 5+1 etape conform calendarului competițional. La sfârșitul campionatului, clasamentul general şi cel pe categorii se compune din rezultatele obținute la toate etapele.

1.3. Concursurile din cadrul campionatului, denumite în continuare etape, se adresează atât posesorilor de automobile de competiție cât și celor de serie, indiferent de tipul transmisiei, înmatriculate sau neîmatriculate.

1.4. Prin înscrierea în Campionat, participanţii acceptă arbitrajul unic stabilit de Comisia Națională de Automobilism si Karting (CNAK), pe baza regulamentelor sportive în vigoare la data desfăşurării competiției, ce se vor aplica după principiul: reglementarea particulară primează celei generale .

1.5. Obiectivul și scopul organizării este :

1.5.1. – Descoperirea şi promovarea tinerelor talente automobilistice, precum şi conştientizarea importanţei securităţii activităţii la volan.

1.5.2. – Promovarea judeţului şi municipiului Satu Mare ca obiectiv.

1.5.3. – Susţinerea activităţii de performanţă la nivelul copiilor şi juniorilor.

1.5.4. – Susţinerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcţie de valoarea, tradiţia şi gradul de dezvoltare a fiecăruia la nivel naţional şi internaţional.

1.5.5. – Încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive, în mod continuu, de cât mai multe persoane.

1.5.6. – Valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecţie, pregătire care să asigure autodepăşirea continuă, realizarea de recorduri naţionale şi internaţionale, precum şi obţinerea victoriei.

1.6. Toate etapele vor avea loc într-o zi de sâmbătă conform “Calendarului Competițional 2023” avizate de DJST Satu Mare,  Asociația Județeana ”Sportul Pentru Toți” și CNAK-ACR. Organizatorii își mențin dreptul de a putea modifica data unei competiții din motive temeinice, modificare ce se va anunța cu cel puțin o lună înainte de competiția respectivă.

Art.2. Înscriere şi participare

2.1. Participarea la Campionatul RALLY SPRINT 2023, se va face exclusiv pe baza unei cereri tip (Model A) completabil și în mediu virtual (mediul virtual se va anunța în timp de către organizator),  dobândirea calității de membru sport ACR (sau opţional calitatea de membru Auto ACR) si prezentarea unei adeverinţe medicale de la medicul de familie cu precizarea „(apt pentru sport)” sau o adeverinta de la medicul sportiv.

2.1.1. Taxele pentru obţinerea calitatii de membru sport ACR sau membru Auto ACR, se pot achita la sediul ACR Satu Mare sau la secretariatul primei competiţii de participare, după cum urmează:

 • Dobândirea calității de membru sport ACR (sau opţional calitatea de membru Auto ACR) se va obţine înainte de prima competiţie la care concurentul participă.

                                   – 150 lei (membru sport ACR)

                                   –  500 lei (membru AUTO ACR)

2.2 Numărul maxim de participanți acceptaţi la o competiție este de: 90.

2.3. Înscrierea la competiţie (etape) pentru piloți (concurenți) se face prin completarea cererii de înscriere online pe pagina fiecărei etape, fiind publicată pe

sau

Pentru participarea la 2 categorii se va trimite un singur formular de înscriere, cu menţionarea clară a celor 2 categorii

Pentru ECHIPE se completează cererea tip (Model E) în ziua competiţiei.

Cererile incomplete nu vor fi luate în considerare!

2.4. Data limită pentru trimiterea formularului de înscriere se va comunica prin regulamentul particular, dar aceasta se va incheia cu minim 2 zile inainte de inceperea competitiei adica joi la ora 18.00

2.5. După expirarea termenului limită, înscrierea se poate efectua doar cu aprobarea organizatorului, dar nu mai putin de 60 de minute înainte de ora de start stabilită pentru primul echipaj (a se vedea şi art 2.7.3). După acest termen înscrierea nu mai este posibilă.

2.6. Taxa de participare pentru o categorie este de 150 lei/etapa.

Participarea la o a doua categorie se considera o nouă înscriere de sine stătătoare cu toate condițiile impuse.

Taxa de participare pentru echipe este de 200 lei/etapă.

2.7. Plata taxei de participare se poate face la sediul clubului organizator, sau în contul CSAK RIDER’S RO 86 RNCB 0221 1198 6479 0001 deschis la B.C.R. Sucursala Satu Mare.

2.7.1. Plata taxei de înscriere achitată la clubul organizator se poate efectua în săptămâna premergătoare etapei, în orele lucrătoare.

2.7.2. Plata taxei de înscriere achitată prin virament bancar se va efectua cu minim 3 zile înainte începerea competiţiei (astfel ziua limită devine cea de Miercuri premergătoare etapei). În documentul bancar, în câmpul “informaţii plată” se va specifica numele, prenumele și CNP-ul concurentului.

2.7.3. Pentru înscrierile dupa termenul limită conform art. 2.5 taxa de înscriere se dubleaza.

2.7.4. În cazuri bine întemeiate organizatorul poate accepta plata în ziua competiției la secretariat.

2.8. DOAR membrii AUTO-ACR (adica membrii ACR “plin”)  beneficiază de reducere de 35% – 40% din taxa de înscriere,  cuantumul fiind anuntat pentru fiecare competiție în parte.

2.9. Organizatorii, în funcție de condiţiile specifice fiecărei etape, pot stabili și percepe și alte taxe.

2.10. Se va refuza înscrierea unui pilot care are restanţe la plata taxelor sau penalităţilor.

Art.3. Regulament particular

Regulamentul particular al fiecărei etape poate completa, modifica sau detalia anumite prevederi din prezentul regulament cadru în funcţie de condiţiile specifice, completările și detaliile fiind aduse la cunoștinţa participanţilor prin buletine informative.

3.1 APLICAREA REGULAMENTULUI

3.1.1. Campionatul Rally Sprint (C.R.S.) se organizează şi desfăşoară pe baza prezentului regulament cadru cu completările și detaliile pe care le poate suporta în funcție de condiţiile specifice fiecărei etape.

Orice încălcare ale normelor de regulament definite de art.1.1 şi alin.1 al art. 3.1.1 va fi raportată Directorului Sportiv al etapei, care poate stabili şi impune sancţiuni. Cazurile care nu sunt prevăzute în acest regulament vor fi judecate și rezolvate de Comisarii Sportivi ai competiţiei împreuna cu Directorul de Concurs, singurii care au putere de decizie pe timpul unei etape de campionat.

3.1.2 Directorul Sportiv va pune în aplicare şi va urmări respectarea normelor de regulament aplicabile etapei și campionatului.

 Art.4. Probele speciale ale etapei se vor desfășura în regim de circulație închisă, pe un traseu prestabilit. Locaţia principală este poligonul ACR Satu Mare situat pe str. Gorunului nr.6, posibile fiind şi alte locaţii anunţate pentru etapa în cauză.

Notă: În afara probelor speciale efective, este obligatorie respectarea cu stricteţe a Codului Rutier și a normelor de convieţuire socială, ordine şi linişte publică.

Art.5.La începutul anului competițional, organizatorii (C.A.K. din cadrul ACR Satu Mare), prin prisma rezultatelor de excepție obținute, pot promova sportivii de la clasa piloților debutanţi la clasa piloţilor avansati, cu acordul acestora. Incepând cu anul competitional 2017 sportivi debutanți clasați pe podium la cel putin 3 etape din campionatele anterioare de rallysprint, vor promova necondiționat la categoria sportivilor avansați.

     Piloții debutanți care au participat la două sezoane, în al treilea sezon trec automat la categoria avansați , indiferent de poziția din clasament în cele două sezoane.

Art.6. Pilotul care s-a înscris la o anumită grupă la începutul campionatului (debutant sau avansat) va participa la aceeași grupă pe tot anul competițional, indiferent de schimbarea ulterioară a statutului acestuia.

Art.7.Automobile admise :

În Campionatul Rally Sprint 2023 pot participa atât automobile de serie cât și de competiție (turisme, mono-place, bi-place, automobile de formula etc.) indiferent de tipul transmisiei.

Nu sunt admise în Campionat tricicluri, cvadricicluri sau vehicule care prezintă un risc din punct de vedere tehnic/securitate.

7.1. La categoria Debutanți se acceptă înscrierea și participarea autoturismelor cu o capacitate cilindrică sau echivalentă până la 2000 cmc, excluse fiind automobilele cu tracțiune integrală.

7.2. La categoria JUNIORI se va accepta un autoturism cu tracțiune față cu capacitatea cilindrică reala sau echivalentă de maxim 1600 cmc și cu o putere maximă de 130 CP.

7.3. Autovehiculele vor fi echipate obligatoriu cu centuri de siguranță în trei puncte (cel puțin două puncte fixe și una mobilă funcțională) atât pentru pilot cât și pentru navigator (dupa caz), iar trusa sanitară, stingător toate fixate, sub sancţiunea excluderii din concurs.

7.4. Automobilele utilizate în competiție trebuie să fie complet golite de orice obiect neasigurat în compartimentul motor, habitaclu şi portbagaj. Se consideră neasigurat orice obiect ce ar putea deveni periculos prin deplasarea acestuia în timpul competiției.

7.5. Oricărui automobil care se prezintă la start cu avarii, elemente de caroserie lipsă, geamuri laterale, parbriz sau luneta sparte, ori parbriz fisurat în zona de vizibilitate a pilotului, i se va refuza startul. Exceptiile sunt doar bara de protectie față si spate care pot lipsi.

7.5.1 Se acceptă înlocuirea lunetei și geamurilor laterale cu plexiglass.

7.5.2 Arbitrii de traseu vor sesiza Directorul de Concurs în legatură cu orice automobil care pe timpul desfășurării competiției a devenit nesigur sau riscant pentru securitatea competiției, și la decizia acestuia automobilului în cauză i se poate refuza startul.

Art.8. Un pilot poate participa în cadrul unei etape cu mai multe autoturisme numai la clase diferite.

8.1. Este permisă folosirea unui autoturism de concurs de maxim patru piloți, care vor avea numere de concurs diferite.

8.2. Este permisă folosirea unui autoturism la maxim doua grupe (clase) cu același pilot DAR participarea în prima grupa fiind obligatoriu la grupa (clasa) de încadrare, iar participarea în cea de a doua grupă (clasă) este permisă numai la OPEN.

8.3 Concurenții din categoria JUNIORI pot participa doar la o singura grupă și clasă.

În cazul în care Juniorul a mai participat în anii precedenți la Campionate de Rally Sprint Satu Mare şi s-a clasat pe una din primele patru locuri la final de an, i se va permite participarea la a doua grupă, cea de OPEN.

8.4 În cazul în care Juniorul a terminat un curs de pilotaj agreat de organizatori, și are în palmares participări în diferite campionate de automobilism se pot înscrie la categoria avansati, respectând art.7.2.

Art.9 Clasificarea piloților va conține 5 categorii:

 • Juniori
 • Debutanţi
 • Avansaţi N, A, H
 • OPEN
 • Echipe

9.1 JUNIORI (JN): Se încadrează la categoria “juniori” persoanele cu vârsta între 8 ani (împliniți înainte de verificările administrative ale unei etape) și 18 ani (cu exceptia concurentilor care împlinesc 18 ani pe parcursul sezonului competițional in desfasurare).

Pentru înscrierea juniorilor minori în Campionat, este necesar ca pe lângă documentele depuse la înscriere să se depună o declarație notarială a ambilor părinți (tutori legali) prin care aceștia:

– își exprimă acordul ca minorul să participe la etapele de campionat și

– să fie express menționat faptul că tutorii legali își asumă întreaga responsabilitate privind faptele minorului pe întreg parcursul desfășurării concursului pe traseul efectiv cât şi în afara traseului competiţiei.

Oficialii care efectuează verificările tehnice sau organizatorii pot interzice juniorilor să ia startul în cazul în care constată că pozitia la postul de pilotaj, vizibilitatea acestuia ori accesul la comenzile automobilului sunt necorespunzătoare, sau în situații de siguranță cu privire atât la spectatori cât și a juniorului.

9.2 Debutanți: sportivi, piloți, posesori ai permisului de conducere categoria B.

9.3 Avansati (Grupe FIA N, A şi grupa nationala H):

 • sportivi, piloţi foşti sau actuali deţinatori de licențe naționale sportive auto, ACR -CNAK sau internaţionale ASN-FIA;
 • sportivii care sunt avansați în urma deciziei CAK-SM.

9.4 OPEN:Poate participa orice pilot cu orice autoturism, excepţia Juniorilor, unde se aplică prevederile art. 8.3.

9.4 Echipe:la fiecare etapă se pot constitui echipe din minim 3 și maxim 5 echipaje astfel:

– cel putin 3 echipaje (formate din piloți ai claselor de avansați și cel puțin un pilot de la debutanți).

– suplimentar echipele pot să înscrie un junior (nu este obligatorie prezența unui junior dar la departajare constituie avantaj).

– în sezonul competițional nu este permisă înscrierea în echipă a mai mult de 7 sportivi la seniori, respectiv 2 junior.i

Un pilot poate face parte dintr-o singură echipă.

9.5. Clasele se prezinta astfel :

9.5.1 La grupa « juniori » va exista o singură clasă care se prezintă astfel :

 • JUNIOR – persoanele cu vârsta între 8 ani și 18 ani (care nu împlinesc 18 ani pe parcursul sezonului competițional), cu autoturisme care respectă art.7.2.

9.5.2. La categoria « debutanţi » clasele se prezintă astfel:

 • « debutanţi » clasa 1 – autoturisme cu tracţiune pe un singur ax cu o cilindree reală sau echivalentă de maxim 1500 cmc;
 • « debutanţi » clasa 2 – autoturisme cu tracţiune pe un singur ax cu o cilindree reală sau echivalentă cuprinsă între 1501-2000 cmc

9.5.3 La categoria « avansati » se clasifică după cum urmează:

 • « avansați » clasa 1 – autoturisme cu tracțiune pe un singur ax cu o cilindree reală sau echivalentă de maxim 1600 cmc;
 • « avansați » clasa 2 – autoturisme cu tracțiune pe un singur ax cu o cilindree reală sau echivalentă cuprinsă intre 1601-2000 cmc;
 • « avansați » clasa 3 – autoturisme cu tracțiune pe un singur ax cu o cilindree reală sau echivalentă cuprinsă între 2001 – 3500 cmc;
 • « avansați » clasa 4 – autoturisme cu o cilindree reală sau echivalentă de peste 3501 cmc, cele cu tracțiune integrală 4×4 și monoposturile indiferent de capacitatea cilindrică.

Art.10 . Cilindreea echivalentă pentru motoarele supraalimentate se calculează după următoarele formule:

 • motoare Otto turbo: <cilindreea reală> x 1.7;
 • motoare Diesel turbo: <cilindreea reală> x 1.5;
 • motoare Wankel: <cilindreea reală> x 3.2 (Anexa J FIA art.252, ex :  Mazda RX8 ).

Autoturismele supraalimentate vor fi încadrate în categoria corespunzătoare, după înmulțirea cilindreelor cu formula aplicată.

Art.11. Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza înscrierea unui concurent sau autoturism pe motive tehnice sau de securitate.

Organizatorul își rezervă un spațiu de publicitate pe automobilele înscrise în concurs conform Regulamentului C.N.A.K. .

Art.12. Arbitrii Campionatului Rally Sprint 2023:

Dispozitivul de arbitrii va fi alcătuit din membrii ai Colegiului de Arbitri ACR Satu Mare și C.S. A-K RIDER’S sau orice alt arbirtru ACR –CNAK .

Directorul de Concurs se supune Deciziilor Consiliului Comisarilor Sportivi (CCS) alcătuit din 3(trei) comisari sportivi, un președinte și doi membrii.

Cap. II Desfășurarea concursului

Art.13 Documentele necesare pentru validarea înscrierii în concurs sunt :

 • Document care atesta calitatea de membru ACR, minim ACR-Sport;
 • Cererea tip de înscriere în concurs completată la toate rubricile, trimisă conform art. 2.3 – art.2.10;
 • Completarea unei declarații de concurent tip CAK Satu Mare;
 • Declaraţie din partea proprietarului autovehiculului, dacă acesta nu este proprietatea acestuia, din care să rezulte acceptul acestuia pentru înscrierea automobilului în competiţia/campionatul respectiv;
 • Permisul de conducere după caz;
 • Actele autoturismului;
 • Achitarea taxelor conform art.2.

13.1 Ședinta cu piloții va avea loc după verificarile tehnice și până la sesiunea de recunoaștere Participarea este obligatorie pentru toți piloții admiși în concurs.

13.2 După efectuarea înscrierilor, a reviziei tehnice și a ședinţei cu piloţii, concurenţii vor parcurge pe jos traseul concursului(dupa caz), impreună cu oficialii.

13.3 Prin semnarea cererii de înscriere, pilotul, concurentul, clubul sportiv, echipa și toți membrii echipei sale îşi asumă prevederile prezentului regulament, nu pot învoca necunoaşterea acestuia și nici faptul că nu le-a fost adus la cunoștință conţinutul acestuia în întreg sau parţial.

Orice altă interpretare a prezentului regulament şi a regulamentului CNAK, decât cea oficială a CNAK, nu va fi luată în considerare.

Art.14 În timpul desfăşurării probei speciale în autoturism se va afla numai pilotul înscris în competiţie. Pot exista excepții cu ACORDUL express al directorului de concurs pentru fiecare caz în parte.

Art.15 Detalii organizatorice:

15.1 Autovehiculele participante vor purta numărul de concurs tip C.A.K. Satu Mare, sub sancţiunea excluderii din concurs.

În cazuri de excepție, bine întemeiate, obligatoriu anunțate anticipat cu minim 45 min înaintea orei de start a primului concurent, directorul de concurs poate permite echipajului să ia startul cu un număr confecționat artizanal, caz în care se va achita contravaloarea unui nou numar de concurs.Numerele de concurs valabile sunt doar cele tiparite de C.A.K. Satu Mare sau cele identice si agreate de C.A.K.

15.2 Publicitatea:

15.2.1 Se permite echipajelor să aplice liber orice publicitate pe autovehiculele lor, respectând următoarele condiţii sub sancţiunea excluderii din etapă:

 1. să fie autorizate de legislaţia ţarii pe teritoriul cărora se desfaşoară competiţia;
 2. să nu contravină bunelor moravuri şi obiceiuri;
 3. să nu afecteze spaţiile rezervate publicităţii obligatorii (placa de raliu, numere de concurs, parasolar);
 4. să nu împiedice vizibilitatea echipajelor, prin aplicarea publicităţii pe geamurile autovehiculului;
 5. să nu intre în conflict de interese cu imaginea și activitatea organizatorilor;
 6. nu se va accepta publicitate concurentă cu sponsorii oficiali ai competitiei.

Art.16. Sportivii (piloţi şi copiloţi) vor fi echipați obligatoriu cu:

 • cască de protecție – asigurată, pe traseele concursurilor și în probele speciale, inclusiv în tura de recunoaștere, sub sancţiunea excluderii din concurs.
 • centura de sigurantă – purtarea centurilor de siguranță asigurate este obligatorie pe întreg traseul concursului. sub sancţiunea excluderii din concurs.
 • recomandăm încălţăminte, mănuşi şi costum tip combinezon specifice sportului automobilistic, cu sau fără omologare FIA dar obligatoriu agreat de comisia tehnica, pe întreg parcursul și pe întreaga perioadă a concursului.

Concurenții care la festivitatea de premiere doresc să poarte alte haine care evidențiază sponsorii sau competiția (scurte, pulovere, cămăși, tricouri, sepci, pantaloni etc.) dar cu caracter vadit sportiv, fără a evidenția în mod excesiv sponsorii personali, vor solicita acceptul directorului de concurs anticipat festivitații de premiere, care va lua decizia de a le permite sau nu purtarea acestora. Se vor respecta prevederile art. 15.2.1 .

Art.17. Etapa va cuprinde o singură tură de recunoaștere și două manșe cronometrate.

Concurenții pot renunța la una din manșele de concurs.

17.1. Pe pista de la Poligonul ACR si pe pistele amenajate in centrul oraselor se va afla un singur concurent, timpul de parcurgere se va cronometra cu fotocelula. In cazul in care etapa se va organiza pe o pista omologata pentru competitii se vor afla mai multi concurenti in acelasi timp pe traseu, fiecare va fi cronometrat separat.

17.2. Ordinea de start în competiţie va fi pe grupe. Astfel, primii la start vor fi piloții din grupa Juniori,  urmați de grupa Debutanti si de grupa Avansati. Ultima categorie la start va fi grupa Open. Totodată, CCS poate oricând modifica ordinea de start.

Art.18 Fiecare concurent are dreptul la maxim două « starturi » / mansă în cazul în care oprește autoturismul până la 20 metri dupa start (acest articol se referă la cazuri de start furat sau la o greseală la procedura de start).

Art.19 Dupa afișarea rezultatelor provizorii piloții au dreptul de a efectua contestații în scris însoțite de taxa de contestaţie în suma de 100 ron. Contestațiile se înmîneaza personal directorului de concurs în termen de cel mult 15 minute de la afişarea rezultatelor provizorii. În cazul în care contestaţia este fondată şi declarată ca admisă, taxa de contestaţie depusă este restituită contestatorului. În caz contrar taxa de contestaţie nu se va restitui, iar motivul respingerii va fi înmanat în scris.

 19.1.Concurenţii și conducătorii echipelor (membrii ACR sau membrii sportivi) pot face apel la deciziile CCS în conformitate cu prevederile art. 13 și urmatoarele din Codul Sportiv Internațional și ale Regulamentului Disciplinar ACR – CNAK. Apelul însoţit de taxa de apel în cuantum de 1500 lei se vor depune la Directorul de Concurs în maxim o oră de la primirea rezultatului contestaţiei care o va înainta către Comisia de Disciplină și Litigii. Apelul va fi validat de ASN doar împreună cu taxa aferentă în termen de maxim 96 ore de la notificarea catre CCS.

Cap.III Penalizări

Art.20 Concurenţii sunt obligați să participe la competiție cu automobilul cu care s-au înscris, sub sancţiunea excluderii din concurs.

20.1. În cazuri de excepţie, bine întemeiate, obligatoriu anunţate anticipat la directorul de concurs cu minim 15 minute înaintea orei de start a concurentului în cauza, directorul de concurs poate permite schimbare automobilului de concurs, dar cu aceasi caracteristici de cilindree. Penalizare 50 RON.

20.2. Pentru grupa OPEN, concurenții care participă la etapa cu un singur automobil, pot schimba automobilul de concurs fără a tine cont de caracteristicile de cilindree, în caz de defecțiune confirmată de Oficialii care efectueaza verificările tehnice, pe fisa de verificări tehnice. Penalizare 50 RON

Art.21 Neprezentarea la briefingul organizat înainte de startul concursului se penalizează cu amendă de la 50-100 RON, sau după caz, cu excluderea din concurs. Sancţiunea va fi prevăzută în regulamentul particular al fiecărui concurs, iar dacă cuantumul în lei nu este fixat, acesta va fi stabilit de CCS, în funcție de fiecare caz în parte, avându-se în vedere în principal recidivele.

Pilotul va primi un sumar scris al briefingului dupa achitarea penalizării. În cazuri bine întemeiate se accepta lipsa pilotului de la briefing, doar cu acordul directorului de concurs.

Art.22 Pe durata competiției deplasarea automobilului cu motorul pornit este permisa doar pe timpul probei de concurs, in parcul de asistenta tehnica, si pentru deplasarea la și de la linia de start, conform ordinii de start. În caz contrar se aplică o Penalizare 100 RON.

Art.23 Este obligatorie respectarea ordinii de start. În cazul în care concurentul nu se prezinta la linia de start conform ordinii de START, este exclus din manșa respectivă.

În cazuri bine întemeiate, concurentul va anunța anticipat imposibilitatea de a lua startul, cu minim 15 minute înaintea timpului său de start, și cu aprobarea directorului de concurs va putea lua startul ultimul în manșa respectivă.

Art.24 Penalizări pe timpul manşelor

 1. Startul anticipat, respectiv pornirea înaintea semnalului de start se penalizeaza cu 2secunde/secundă anticipată.
 2. Pentru fiecare jalon, anvelopă sau popic doborît sau deplasat (deplasat înseamna dacă oficialul de traseu este nevoit să reaseze jalonul, popicul sau anvelopa la locul inițial) în proba specială penalizarea este de 3 secunde. Atingerea jalonului, anvelopei (fără deplasarea acestuia) nu se penalizează.
 3. Pentru părăsirea traseului sau a pistei (călcând pe iarbă) cu două sau mai multe roți penalizarea este de secunde/greşeală.
 4. Pentru atingerea sau călcarea bordurii, penalizarea este de secunde/greşeală.
 5. Nerespectarea traseului se sancţionează cu penalizare de la 10 sec – 160 sec, în funcție de caracteristicile fiecărei probe speciale sau traseu. C.A.K. Satu Mare stabileşte această penalizare prin buletin informativ, sau prin regulamentul particular al concursului, sau prin decizia CCS.
 6. Concurentul care nu se prezintă la verificări în intervalul stabilit la fiecare etapa NU va lua startul în prima mansă!
 7. Concurentul care nu se prezintă la zona de prestart la timpul stabilit sau părăseşte maşina în această zonă, NU va lua startul în manşa respectivă!
 8. Neoprirea (blocarea celor 4 roti, cel puțin 3 secunde) la panoul “STOP” se penalizează cu 3 secunde și 50 lei .

Art.25 În cazul în care concurentul a luat startul dar nu poate termina manșa, va primi un timp maximal echivalent cu cel mai slab timp din competiție înmulțit cu 2. În cazul în care concurentul(a) nu se prezintă la start cu autoturismul înscris în concurs se va considera abandon. În consecintă nu va primii nici un punct și nu-i se va restitui nici taxa de înscriere.

Art.26Concurentul trebuie să parcurgă întreg traseul prin forţe proprii, cu automobilul cu care s-a înscris în concurs, iar în caz de defecţiune poate împinge automobilul conform traseului, să treacă linia de sosire și să oprească la stop conform regulamentului, fără a fi penalizat. Este interzis orice ajutor din exterior pe parcursul traseului concursului în caz contrar va primi un timp maximal echivalent cu cel mai slab timp din competiție înmultit cu 2.

26.1. În cazuri excepționale, cu acordul directorului de concurs, doar pentru a putea lua startul, masina poate fi împinsă. Nu se acordă penalizare.

Art.27. Etapa se termină după încheierea festivității de premiere. Toți concurenții care au participat la o etapă sunt obligați să participe la festivitatea de premiere. La încheierea festivității de premiere concurenții sunt obligați să se prezinte la secretarul competiției care va confirma prezenta. Cei care nu se conformeaza sunt sanctionati cu 50 RON în plus la înscrierea din etapa următoare. În cazuri de excepţie, bine întemeiate, obligatoriu anunţate anticipat, directorul de concurs poate permite absența unui concurent la festivitate.

Art.28. Comportamentul nesportiv al concurentului, mecanicilor, antrenorului, sau însoţitorilor acestuia se sancţioneaza cu excluderea din concurs a concurentului. CCS decide dacă comportamentul poate fi încadrat ca și «comportament nesportiv». Gravitatea faptei, respectiv recidiva se sancționează cu excluderea din campionat pe una, mai multe ediții sau definitiv.

28.1. Pe parcursul desfășurării competiției piloților le este interzis consumul de alcool, substanțe halucinogene stupefiante, substante interzise din lista FIA si CNOR – penalizare: excludere din etapă.

Art.29. În cazul în care organizatorul stabilește un spațiu special destinat relațiilor cu presa, concurenții sunt obligați ca pentru interviuri să utilizete doar acel spatiu. Sanctiune: 100 RON.

Art.30.Concurenții, mecanicii, antrenorii și însoțitorii sunt obligați să respecte, pe tot traseul și pe toată perioada concursului măsurile de securitate impuse de organizator. Penalizarea poate fi de la 100 RON până la excluderea din concurs, respectiv îndepărtarea persoanei în cauză din zona de organizare a concursului. Decizia va fi luată de CCS.

Art.31. Manifestările, comportamentul și gesturile nesportive, declarațiile defaimatoare, gesturile obscene, huliganice, exprimate atât în timpul concursului cât și în afara acestuia, sau în timpul unor alte manifestări care au legatura cu sportul automobilistic, atât în presa cât și în alte ipostaze, la adresa organizatorilor, arbitriilor, colaboratorilor, sponsorilor, însoțitorilor, imaginii campionatului, cât și a celorlalți concurenți se sanctionează cu amendă între 50 – 200 RON, sau în funcție de gravitatea faptei, cu excludere la un anumit numar de etape, excludere din respectiva ediție a campionatului, excludere din mai multe etape succesive, sau excluderea totală din campionat la discreția CCS. Sancțiunile disciplinare ulterioare vor fi stabilite de către CAK Satu Mare sau CNAK-ACR.

În cazuri grave, în care concurentul s-a manifestat la modul total nesportiv sau/și huliganic, cu sau fără incidență penală, CCS își rezervă dreptul de a da orice sancțiune crede de cuviinţa respectivului concurent, nefiind obligat să respecte succesiunea sancțiunilor mai sus prezentate, cu scopul de a nu periclita desfășurarea campionatului, imaginea campionatului, sau/și integritatea fizică și morală a tuturor celor implicaţi.

 Cap.IV Clasamente, punctaje, premii

Art.32.Se vor efectua clasamente pentru :

 • Juniori;
 • Feminin;
 • Debutanti : Clasele 1 și 2;
 • Avansati : Grupele N, A, H Clasele 1, 2, 3 și 4;
 • OPEN, clasament unde pot participa toți doritorii, cu respectarea art.8;
 • Echipe.

 32.1. Se va întocmi un clasament FEMININ indiferent în ce grupă sau clasă au concurat. Pentru fiecare doamnă sau domnișoară se va lua în calcul un singur timp (cel mai bun timp) cu respectarea Art.33.

 32.2. Pentru întocmirea clasamentului la echipe se iau în calcul:

a.) punctele întregi obținute de cele mai bine clasate 2 echipaje în cadrul claselor la care au concurat. Echipajele care punctează trebuie să fie din clase diferite

b.) în caz de egalitate, se iau în considerare puntele întregi ale celui de al treilea echipaj indiferent de clasa la care a concurat. Se clasează mai bine echipa care are al treilea echipaj din clasa Debutanți față de echipa care nu are în primii trei debutant.

c.) în cazul în care egalitatea persistă, se iau în considerare punctele întregi obținute de cel de al patrulea echipaj. Se claseaza mai bine echipa care are al patrulea echipaj față de echipa care nu are al patrulea echipaj.

d.) în cazul în care egalitatea persistă, se iau în considerare punctele întregi obținute de juniori. Se claseaza mai bine echipa care are junior față de echipa care nu are junior.

e.) in cazul în care egalitatea persistă, se iau în considerare punctele întregi obținute de cel de al cincilea echipaj. Se claseaza mai bine echipa care are al cincilea echipaj față de echipa care nu are al cincilea echipaj.

32.2.1. Pe locul unu se clasează echipa cu cel mai mare punctaj etc.

32.2.2. Excluderea din concurs a unui singur component dintr-o echipă, în urma unei abateri sportive, disciplinare de orice natură, sanctionată de CCS, antrenează excluderea întregii echipe.

Art.33.Categoriile se constituie cu minim 5(cinci) automobile înscrise, admise la verificarea tehnică iniţială şi care au luat startul în una dintre manşele de competiţie.

Art.34. Clasamentul se întocmește astfel:

La concursurile de rallysprint care constă din mai multe manse:

 1. Se adună timpul realizat în fiecare manșă cu penalizarile din respectiva manșă.
 2. În alcătuirea clasamentului pe grupe (Juniori, Debutanti, Avansati) se ia în considerare cel mai mic timp rezultat la una din cele 2 manse.
 3. În alcătuirea clasamentului la OPEN se ia în considerare cel mai mic timp rezultat la una din cele 2 manșe. Pentru stabilirea poziției în clasament al unui concurent care participa la OPEN cu mai multe automobile de concurs respectând art.8.2. se va lua în calcul DOAR un singur timp adică, cel mai bun timp realizat, indiferent care a fost automobilul câstigător.

Câstigător este declarat echipajul care realizează timpul cel mai mic s.a.m.d, iar în caz de egalitate în clasamentul pe grupe (Juniori, Debutanti, Avansati)  se considera timpul cel mai mic realizat (adunat cu penalizarile) în manșa care nu a fost inclusă în clasament. Dacă egalitatea persistă sunt punctate cu același număr de puncte echipajele aflate la egalitate.

34.1.Punctaj atribuit în Campionat.

În vederea stabilirii clasamentelor individuale pe grupe/clase, pentru campionat, punctajul se acordă în funcţie de numărul de automobile admise în competiţie la etapa respectivă, care au trecut de verificarea tehnică și care au luat startul într-un antrenament cronometrat sau în concurs, astfel:

Locul1234567891011121314151617
Puncte5+ auto2118161413121110987654321
Puncte4 auto18161413
Puncte3 auto161413
Puncte2 auto1413
Puncte1 auto13

Art.35. Punctele acumulate la o grupă sau clasă NU sunt transferabile la o altă grupă sau clasă.

Art.36La grupele și clasele constituite se premiază locurile 1, 2 și 3, cu, cupe sau medalii și diplome (în cazuri de sponsorizare se poate premia și cu obiecte).

Grupele și clasele neconstituite vor fi premiate doar cu diplome (organizatorul poate decide premierea acestor clase suplimentar cu, cupe sau medalii).

Art.37 La sfârșitul anului se vor întocmi clasamente pe grupe și clase (JUNIOR; Debutanți Clasele 1 și 2; Avansati (grupele N,A,H) Clasele 1, 2, 3 și 4, FEMININ (după caz), OPEN și Echipe și se vor premia cu cupe, diplome și obiecte sau bani.

37.1. În cazul piloților aflați la egalitate de puncte în clasamentele anuale pe grupe și clase, departajarea se va face în funcție de cel mai bine clasat pilot în clasamentul OPEN.

37.2. Câștigătorii sunt obligați să fie prezenți la festivitațile de premiere și la cele pentru etape și la premierea finală, cea anuală. În caz contrar cupele și diplomele NU vor fi acordate.

Art.38Prin semnarea cererii de înscriere concurentul și/sau echipajul acceptă prezentul regulament, absolvă de răspundere Comisia de Automobilism și Karting A.C.R., precum și organizatorii, arbitrii, reprezentanții acestora și pe fiecare dintre ei în parte, de orice responsabilitate în legatură cu acțiunile, taxele, cheltuielile, revendicările și reclamațiile referitoare la orice daună personală sau materială sau de orice natură faţă de persoana lor sau terţi, provenite sau rezultate din înscrierea sau participarea sa la acest concurs.

Clubul Sportiv Auto-Karting RIDER’S Satu Mare