Regulamentul Cadru

Viteză pe Traseu Montan

REGULAMENTUL
CAMPIONATULUI   DE VITEZĂ PE TRASEU MONTAN –  2023

(regulament preluat de pe www.acr.ro)

   CAP. I     GENERALITĂŢI

1. ACR – Comisia Nationala de A­u­to­mo­bi­lism şi Karting (CNAK) autorizează, co­or­do­nează şi su­pra­ve­ghea­ză organizarea şi desfăşurarea, în fie­ca­re an a unui Cam­pionat   de Vi­te­ză pe Traseu Montan – ACR pentru piloti avansati si debutanti în con­for­mi­ta­te cu prevederile Codului Sportiv In­ter­naţional FIA inclusiv anexele sale, cu prezentul Re­gu­la­ment şi cu Regu­la­mentul particular pentru fieca­re etapă din cam­pi­o­nat.

1.1 CNAK evalueaza,modifica , aproba Regu­la­mentul particular pentru fieca­re etapă din cam­pi­o­nat unde stabileste si  componenta CCS (Consiliul Comisarilor Sportivi ) din trei arbitri oficiali seniori ,Observatorul ACR –CNAK si celelalte functii de conducere .Directorul de concurs se subordoneaza si raporteaza CCS orice abatare de la regulament ,disciplinara , eveniment de securitate sau potential risc de securitate .Structura dispozitivului de arbitri va fi evidentiata in regulamentul particular conform anexei 1.

   CAP. II CARACTERISTICI TRASEU  – OMOLOGARE

2. Etapele se desfăşoară numai pe trasee închise circulaţiei pu­blice care corespund condiţiilor de securitate şi ur­mă­toa­relor caracteristici:

2.1. – lungimea circa:              1,5 – 5  km:

2.2. – lăţimea minimă:             5 m:

2.3. – se admite ca 10 % din lun­gi­mea traseului să fie pantă de coborâre de maximum 5 %.

2.4 – va fi prevazuta zona de încalzire a anvelopelor între iesirea din parcul de service si linia de start, pe o lungime de minimum 100 m, cu 5 m latime; în aceasta zona nu vor fi admisi spectatori, în afara arbitrilor si a personalului de ordine si securitate.NU  Este permisa folosirea dispozitivelor de încalzire a anvelopelor.

3. Orice traseu destinat con­cur­su­rilor de VTM trebuie să fie în prealabil omo­logat de ACR – CNAK, care eliberează o Fişă de Omologare conform model J.

3.1. Fiecare organizator de etapă trebuie să solicite omo­lo­ga­rea traseului, în cazul:

3.1.1. – unui traseu nou,

3.1.2. – acesta a suferit modificări faţă de etapa anterioară si omologarea initiala .

3.2. Organizatorul trebuie să asigure zonele pre­vă­zu­te în Fişa de Omo­lo­gare al. 3 lit.a care sunt incluse în măsurile de securitate ale traseului.

3.3. Organizatorul este obligat să respecte prescripţiile din Caietul de sarcini pentru organizatorii de concursuri şi Codul de conduită pentru activităţile promoţionale.

CAP. III CONDIŢII DE PARTICIPARE

4. Piloţii care participă la acest campionat trebuie să posede licenţă ACR -CNAK de pilot pentru con­cur­su­rile de VTM valabilă pentru anul în curs si asigurare pilot .

5. Piloţii pot participa ca  privati sau făcând parte dintr o structură sportivă .

5.1. Structurile sportive precum si pilotii privati pot înscrie şi echipe în condiţiile art. 29 şi 30.

6. Piloţii din comunitatea europeana posesori de licenţă internationala  eliberata  de ASN – FIA si permis de start eliberat de ASN ,pilotii din Ungaria ,Croatia ,Serbia , Bulgaria ,Moldova,Grecia pot participa cu licenta nationala eliberata de ASN si permis de start .

CAP. IV A­U­TO­MO­BI­LE ADMISE

7.         Sunt admise să participe la Campionatul Naţional de Viteză pe Tra­seu Montan automobilele de concurs care corespund Anexei “J” 2023  a Co­du­lui Sportiv Internaţional FIA în următoarele grupe:

 • grupa N        =  automobile omologate FIA în grupa N;
 • grupa A        = automobile  omologate FIA în grupa A;
  • Deasemenea sunt admise si automobile din:
 • grupa H = automobile neomologate, cu omologare expirată sau cu modificări care nu permit înscrierea în celelalte grupe cu repectarea anexei J FIA 2023  Safety Regulations.
 • grupa Debutanti  = cu orice autoturism  N,A,H avind  2 roti motrice  cu capacitatea cilindrica de maximum 2000 cmc aspirat si putere maximum de 180 CP (exclus tot – teren) daca automobilul prezinta modificari fata de echiparea de serie care pot duce la depasirea pragului de 180 CP acesta va fi evaluat de comisarii tehnici ,recomandam ca pilotii debutanti sa se informeze la CNAK –ACR ,Comisia Tehnica  inaintea achizitionarii sau inchirierii unui automobil care se poate sau nu incadra in baremele de mai sus ;pilotii din aceasta categorie , trebuie sa prezinte un certificat de absolvire al unui curs de pilotaj sportiv sau un palmares la Karting.Debutant este acel pilot care provine din karting sau dupa absolvirea unui curs de pilotaj iar in anul anterior nu  s-a clasat la cel putin patru etape VTM.Statutul  debutant versus palmares  va fi evaluat de CNAK-ACR care poate prelungii statutul debutant pentru sezonul urmator  .
 • Debutantii vor prezenta un buletin de verificare pe un stand  Dyno  al automobilului inscris in CVTM-ACR  2023 cand vor aplica pentru obtinerea licentei , aplicabil din 2021 .

– grupa JUNIORI   16 – 18 ani  doar  cu automobile : tip Cupa Logan , tip Cupa Lupo , Dacia Logan specificatie grupa N sau  orice automobil pina la 1600 cmc cu maxim 125 cp ,automobilele din aceasta categorie cu fisa de omologare valabila sau expirata vor avea doar configuratia pentru grupa N.

      Daca automobilul prezinta modificari fata de echiparea de serie in cazul celor fara fisa de omologare FIA valabila sau expirata, care pot duce la depasirea pragului de 125 CP acesta va fi evaluat de comisarii tehnici si care vor putea cere un test  pe un stand Dyno ,recomandam ca pilotii juniori sa se informeze la CNAK –ACR ,Comisia Tehnica  inaintea achizitionarii sau inchirierii unui automobil care se poate sau nu incadra in baremele de mai sus .Pilotii din aceasta categorie , trebuie sa prezinte un certificat de absolvire al unui curs de pilotaj sportiv sau un palmares la Karting.

   Pentru înscrierea juniorilor, este obligatoriu  ca pe langă documentele depuse la înscriere să se depună o declaratie notariala a ambilor parinti (tutori legali) prin care acestia isi exprima acordul ca

persoana in cauza (minorul) sa participle la etapa si  sa fie express mentionat faptul ca tutorii legali isi asuma intreaga responsabilitate privind faptele minorului pe intreg parcursul desfasurarii concursului.

   Oficialii concursului pot interzice juniorilor sa ia startul in cazul in care constata ca pozitia juniorului la postul de pilotaj, vizibilitatea acestuia ori accesul la comenzile automobilului sunt necorespunzatoare.

grupa HC (hours concurs) piloti cu automobile din grupele N,A,H,I,D/E care nu puncteaza in clasamente,nu se premiaza si participa doar pentru teste.

grupa Istorice  (Grupa I): automobile incadrate in anexa K- FIA fabricate dupa 1946

•           Clasa 1            – pina la 1150 cmc

•           Clasa 2            – intre 1150- 1300 cmc

•           Clasa 3            – intre 1300- 1600 cmc

•           Clasa 4              – între 1600 – 2500 cmc

•           Clasa 5            – peste 2500 cmc

•           Clasa 6            –  GT

•           Clasa 7                –  grupa B rally

•           Clasa 8                –  tip formula monopost

grupa D/E –  tip formula monopost – bipost   descrise la 7.2.5

7.2    Automobilele sunt repartizate in urmatoarele clase de cilindree:

7.2.1 Automobile de productie (Grupa N)

Clasa 1            – până la 1600 cmc si automobile tip R1A <1400 cmc, R1B (1400-1600 cmc)

Clasa 2            – între 1600 – 2000 cmc

Clasa 3            – între 2000 – 3000 cmc

Clasa 4            -peste 3000 cmc si automobile tip S2000

7.2.2 Automobile de turism(Grupa A)

Clasa 5            – până la 1600 cmc si automobile tip kit-car <1400cmc, R2B (1400-1600 cmc)

automobile tip kit-car <1600cmc, S1600, R2B si RT3

Clasa 6            – între 1600 – 2000 cmc si R3C (1600-2000 cmc),R3T (<1600 cmc)

                                                                                    R3D: (<2000 cmc, cilindree nominala)

Clasa 7            – intre 2000 – 3000 cmc

Clasa 8            -peste 3000 cmc

7.2.3 Automobile neomologate (Grupa H)

Clasa 9             – până la 1600 cmc

Clasa 10                      – între 1600 – 2000 cmc

Clasa 11                      – între 2000 – 3000 cmc

Clasa 12                      – peste 3000 cmc

7.2.4 Automobilele din grupa Debutanti :

     Clasa 1                   – pana la 1300 cmc

     Clasa 2                   – intre 1301 – 1600 cmc

     Clasa 3                   – intre 1601 – 2000 cmc.

7.2.5 Automobile de Grupa D/E– automobile de formula (monopost, bipost) cu motoare de capacitate cilindrica maxima de 3000 cmc,motoare aspirate  care vor respecta masele proprii minime din urmatorul tabel conform reglementarilor FIA , pentru automobilele dotate cu motoare de motocicleta capacitatea cilindrica este de max 1400 cmc – motoare aspirate;

Automobilele de grupa D/E vor respecta specificatiile art 277 FIA :

< 1150 cmc – 360 kg

1150 cmc – 1400 cmc – 420 kg

1400 cmc – 1600 cmc – 450 kg

1600 cmc – 2000 cmc – 470 kg

Pentru stabilirea clasei in care se incadreaza automobilele echipate cu un motor turbo diesel acestora li se va aplica coeficientul de 1,5 la  cilindreea nominala iar la cele  cu carburant benzina  coeficientul 1,7

8. După ora de închidere a verificarilor administrative nu se mai aproba trecerea de la o clasa la alta.

9. Un automobil nu poate fi pilotat de mai mulţi piloţi sau să fie în­scris în două grupe sau clase diferite.

10. Un pilot nu poate participa cu două automobile indiferent de grupă sau clasă.

11. A­u­to­mo­bi­lele validate la verificarile administrative şi verificare tehnică, vor fi împărţite pe grupe şi clase, conform art. 7.

11.1. O grupă sau clasă este constituită dacă sunt inscrise  minimum 5 a­u­to­mo­bi­le.

12. A­u­to­mo­bi­lele dintr‑o grupă sau clasă neconstituită nu se comasează din oficiu.

13. Un concurent si  pilot se poate înscrie într-o clasă imediat superioară numai dacă cea în care se încadrează regulamentar automobilul său de concurs nu este constituită dar numai la prima etapa si trebuie sa mentina aceasta clasa imediat superioara tot campionatul.

13.1. În cazul grupelor sau claselor constituite la limita numărului de par­ti­ci­panţi, ori­ce abandon fără o justificare teh­nică dovedită sau retragerea din con­curs, este con­si­de­ra­tă ca o fraudă, cel vinovat va fi exclus din etapă iar grupa sau clasa se consideră neconstituită la etapa res­pec­tivă.

14.    Înscrierea în circulaţie a a­u­to­mo­bi­lelor de concurs  pentru VTM nu este obli­ga­to­rie.

CAP. V NUMERE DE CONCURS

15. Numerele de concurs se atribuie de către ACR – CNAK odată cu eliberarea licenţei de pilot în perioada regulamentară.  Numerele  de concurs  si sticker vor  fi conform anexa 4

15.1. Numerele de concurs se atribuie in baza clasamentului general Avansati si Debutanti în ordinea descres­că­toa­re a punctelor obţinute în anul anterior.Pentru debutanti numerele de concurs vor fi din grupa 400 ,pentru grupa istorice din grupa 200 .

CAP. VI CARBURANT

16. Carburantul utilizat trebuie să fie cel comercializat în România in statiile comerciale obisnuite .

Se admite si folosirea carburantului E85 în conformitate cu normele CE nr. CWA 15293:2005(E) in sezonul 2023.

CAP. VII ASIGURĂRI

17. Pentru a putea fi inscrisi in concurs , piloţii trebuie să fie de­ţi­nă­tori ai unei poliţe de asigurare personală, valabilă pentru concursuri de automobilism.

17.1 Organizatorii de etape in cadrul Campionatului de Viteza pe Traseu Montan ACR trebuie sa detina o polita de asigurare a evenimentului pe traseului respectiv pentru eventuale daune produse catre terti in urma desfasurarii concursului.

CAP. VIII PUBLICITATE

18. Automobilul şi echipamentul pilotului pot afişa numai pu­bli­ci­tatea firmelor cu care concurentul sau con­du­cătorul are con­tract în vigoare, precum şi cea furnizată de organizatorul etapei res­pec­tive.

19. Suprafeţele de aplicare a publicităţii sunt libere, cu condiţia să nu acopere numerele de concurs şi să nu împiedice vi­zi­bi­li­ta­tea în timpul conducerii automobilului.

20. Panourile publicitare nu trebuie să ducă la modificarea ca­ro­se­riei, a profilului automobilului sau să depăşească gabaritul.

21. Organizatorul are dreptul să aplice publicitatea sa obligatorie pe o ban­dă lată de 14 cm deasupra numerelor de concurs sau 2 cm x 14 cm sus şi jos, furnizată gratuit participanţilor.

22. Organizatorul nu poate impune unui concurent nici o altă pu­bli­ci­tate facultativă care este în contradicţie cu acordurile publicitare pe care acesta le are deja încheiate pentru automobil sau pilot, fapt care trebuie dovedit la cererea organizatorului.

22.1. Dacă un concurent nu poate justifica contractul cu altă firmă şi re­fu­ză publicitatea facultativă cerută de organizator, atunci, dacă doreşte să par­ti­ci­pe la concurs, va achita taxa de înscriere dublă.

23. Suprafeţele vitrate nu trebuie acoperite cu publicitate în afara unei zone late de 10 cm aflată în partea de sus a par­bri­zu­lui şi lunetei, fără ca aceasta să împiedice vizibilitatea în faţă şi în spate.

24. Orice publicitate cu caracter politic, religios sau imoral este interzisă, sub sancţiunea de a se refuza startul.

25. ACR – CNAK nu poate fi solicitată să rezolve un diferend în ceea ce priveşte publicitatea dintre un concurent sau conducător şi o firmă comercială.

26. ACR-CNAK îşi rezervă dreptul de a dispune de o bandă de 10 cm lăţime pe partea superioară a lunetei din spa­­te. Această publicitate obligatorie nu poate intra în conflict de interese cu aceea a sponsorului principal al concursului sau cu contractul principal de sponsorizare al res­pec­tivului con­cu­rent.

CAP. IX ÎNSCRIERI

27. Participanţii sunt obligaţi să anunţe intenţia de participare numai la organizator prin fax sau email cu precizarea numelui pi­lotului, marca au­­to­mo­bilului de con­curs şi numărul licenţei, a structurii sportive din care face parte precum şi nu­mă­rul locurilor de cazare solicitate. Aceasta se închide cu cel puţin 5 zile înaintea datei de des­fă­şu­ra­re a con­cursului cu taxă simplă achitată la validarea în­scri­e­ri­lor.

27.1. După această dată se poate aproba par­ti­ci­pa­rea cu a­chi­tarea taxei majorate prevăzută în Re­gu­la­men­tul par­ti­cu­lar, organizatorul fiind scutit de obligaţia de a rezerva  ca­za­rea şi publicarea într‑un program, a datelor pilotului.

28. Orice persoană fizică sau juridică care doreşte să participe la o etapă trebuie să depună la secretariat ocerere de înscriere individuală tip ACR -CNAK model K valabilă numai însoţită de taxa de par­ti­ci­pare , licenta ACR  de pilot sau licenta pilot ASN-FIA ,asigurare pilot valabila pentru concurs automobilistic .

29. Echipele pot fi formate din 3 – 4 automobile astfel:

29.1. Pentru a puncta in clasamentul anual pe echipe  cel putin  din  2  din cele 4 automobile cu pilotii respectivi trebuie sa participe la fiecare etapa  conform articol 101 .

29.2. Din  rezultatele celor  4 automobile / piloti,  la  etapa , se vor lua in calcul  pentru departajare rezultatelor primilor 3  trei care  au cel mai mic ecart intre doua urcari din cele trei urcari de concurs ,acest ecart se aduna pentru cei trei  iar echipa cu ecartul cel mai mic se claseaza pe locul intai

29.3  Doar timpii  cu maxim 130 %  mai mari fata de cel mai bine clasat din  clasa respectiva  vor fi luati in consideratie .

30. No­mi­nalizarea componenţilor unei echipe se face la fiecare etapă pe formular tip ACR – CNAK model L, la inscrierea initiala sau cel mai tarziu la validarea inscrierilor .

30.1. O echipă neno­mi­nalizată în timpul de mai sus se con­sideră ne­în­scri­să în concurs, piloţii participând in­di­vi­dual.Clasamentul pe echipe se va face doar daca sunt minim 4 echipe inscrise .

30.2. O echipă se poate compune din piloţi Avansati si / sau Debutanti din care puncteaza 3  din 4 .

In decursul unui campionat un pilot nu se poate muta de la o echipa la alta .

31. Taxele de participare individuale şi pe echipe sunt spe­ci­fi­ca­te în “Norme financiare in domeniul activitatii de automobilism si karting ACR – CNAK”.Licenta avansat / debutant/junior = 310 lei  ,Licenta concurent persoana juridical 200 lei , Licenta concurent persoana fizica 100 lei , inscriere etapa CVTM-ACR  250 lei – 500 lei   ,inscriere echipe 100 lei ptr fiecare pilot .

32. Prin semnarea cererii de înscriere, concurentul şi pilotul se supun jurisdicţiilor sportive pre­vă­zu­te  în Codul Sportiv In­ter­na­ţi­o­nal FIA in­clu­siv anexele sale, prezentului Regulament şi Regulamentului par­ticular.

33. Prin semnarea cererii de înscriere, concurentul şi pi­lo­tul scu­tesc ACR – CNAK, pe organizatori, oficiali, arbitri sau reprezentanţii acestora şi pe fi­e­care dintre ei în particular, de orice res­pon­sa­bi­litate în le­gă­tu­ră cu acţiunile, taxele, cheltuielile, reven­di­că­ri­le şi recla­ma­ţiile refe­ri­toa­re la răniri mortale sau al­te­le, provenite sau rezultate prin în­scri­e­rea sau par­ti­ci­pa­rea sa la concurs.

CAP. X VERIFICĂRI ADMINISTRATIVE

34. La verificările administrative concurentul sau pilotul său, va pre­zen­ta următoarele documente:

34.1. cererea de înscriere (model K) cu achitarea taxei de participare;

34.2. licenţele de concurent şi pilot valabile pe anul în curs si  asigurare valabila pilot la concursul respectiv;

34.3. permisul de conducere;

34.4. certificatul de înmatriculare (pentru automobilul în­scris în circulaţie):

34.5. dovada de proprietate a automobilului (pentru cel ne­în­matriculat) sau acordul scris al proprietarului auto­mo­bilului din care să rezulte perioada şi scopul îm­pru­mu­tării;

34.6. cererea de înscriere a echipei (model L), cu achi­tarea taxei de participare.

34.7. pasaportul tehnic al automobilului de concurs ASN   .

35. Neprezentarea la verificările administrative la ora indicată în Regulamentul particular se penalizeaza  la latitudinea CCS .

CAP. XI VERIFICĂRI TEHNICE

A. ÎNAINTE DE START

36. La verificările administrative fiecare pilot primeşte de la secretariat pe fişa de verificare tehnică conform model E, ora şi minutul său de pre­zentare la verificarea tehnică.

36.1. Prezentarea la verificarea tehnică se face în sistem de Control Orar  sau cu o lista  program facut public pentru concurenti de organizator  .

36.2. Piloţii care întârzie la verificarea tehnică sunt penalizaţi cu 5 lei ron pentru fiecare minut de întârziere.

37. Nu se acceptă amânarea verificărilor administrative sau tehnice decât în cazul unor situaţii de forţă majoră, justificate temeinic şi cu aprobarea Colegiului Comisarilor Sportivi cu o penalizare de 200 lei .

37.1. În caz de recidivă penalizarea se majorează la 400 lei .

38. Pilotul trebuie să prezinte obligatoriu la verificarea teh­ni­că com­bi­ne­zo­nul, încălţămintea, mănuşile şi casca de protecţie omologate, având asupra sa contractele de publicitate (dacă este cazul).

38.1. În cazul avarierii grave a unui automobil de concurs, indiferent dacă este sau nu înmatriculat, la etapa următoare concurentul va prezenta dovada de reparaţie recentă de la un atelier autorizat.

38.1.1 Pentru automobilele din grupa N , A, I,R, D/E pilotul trebuie sa prezinte fisa de omologare a automobilului sau pasaportul tehnic  eliberat  de ASN (ACR-CNAK).

38.2. Neprezentarea unui obiect sau act enumerat mai sus  poate conduce la ex­clu­derea din concurs.

39. Verificarea tehnică constă într‑o inspecţie de ordin general al auto­mo­bi­lu­lui. Se verifică vizual, în special apartenenţa la grupa şi clasa declarate la în­­scri­ere,  echipamentul pilotului, numerele de concurs , protectia conductelor si racordurilor prin care circula fluide, a rezervoarelor si a instalatiei de alimentare,  a sistemului de închidere a capotelor, a centurilor de siguranta si la scaune, a stingatoarelor de incendiu, a armaturilor de securitate (rollbar/rollcage) a prinderilor si a ranforsarilor corespunzatoare ale acestora, oglinzile retrovizoare,fixari  la parbriz si la celelalte geamuri, la cârligul de remorcare si intrerupatorul general, si alte ele­mente la discreţia comisarilor tehnici, în funcţie de starea generală a au­to­mobilului.

    Echipamentele de securitate ale automobilelor de competitii trebuie sa corespunda pe tot parcursul competitiei exigentelor de securitate , stabilite pe baza Codului Sportiv International, Anexa J art. 253, a regulamentului specific grupei din care automobilul face parte .

  Pentru anul 2023 se admite ca automobilele inscrise la grupa H si care nu provin dintr-un automobil cu omologare valabila FIA sau expirata de mai putin de 6 ani sa foloseasca echipamente de securitate:scaune , centuri,  echipament piloti (casca,combinezon ,incaltaminte ,manusi),expirate dar cu nu mai mult de 4 ani sub rezerva evaluarii lor de catre un Comisar Tehnic .

        Pentru Automobilele din grupa N,A,D/E, si automobilele de grupa H care provin dintr-un automobil cu omologare FIA valabila sau expirata de mai putin de 6 ani folosirea dispozitivului HANS este obligatorie si la toate  automobilele 4X4  inscrise la grupa H ,dispozitivul HANS se recomanda a fi folosit si la toate automobilele din  grupa H ,automobilele din grupa I vor respecta anexa J din 2019 folosirea dispozitivului HANS la grupa I este optionala putind fi inlocuita cu o declaratie pe proprie raspundere.Pentru structura de securitate (rollbar/rollcage) se va prezenta certificat de omologare national ASN – FIA sau de la fabricantul kitului sau pasaportul tehnic ACR .Nu se admit rezervoare de combustibil artizanale sau rezervoare FT – FIA expirate mai mult de 2 ani .

39.1. Comisia tehnică va verifica şi va solicita concurentului sau pilotului înlăturarea de pe automobilul de concurs a oricărei publicităţi impuse de organizator la alte concursuri anterioare sau denumirea unui concurs anterior.

39.2. Deasemenea poate cere pentru anumite automobile o verificare la un atelier desemnat, a structurii de rezistenţă a acestora.

39.3 Comisarii tehnici pot aplica sigilii pe anumite repere ,ruperea unui sigiliu va fi penalizata cu amenda de 450 lei dar poate duce si la excluderea din concurs functie de decizia CCS.

40   Nerespectare acestor obligaţii  de la pct.39 poate conduce la refuzul de a i se acorda startul.

41. Dacă un automobil nu este conform cu cele declarate la înscriere, acesta este trecut, din oficiu de Colegiul Comisarilor Sportivi la propunerea comisarilor tehnici la grupa sau clasa corespunzătoare.

 41.1. Dacă este găsit im­pro­priu pentru concurs, i se refuză startul, cu  50 %  restituirea taxei de înscriere.

42. Un automobil exclus din concurs, ca fiind necorespunzător tehnic, nu poate fi reînscris la aceeaşi etapă, chiar dacă defecţiunea a fost remediată, decât cu aprobarea Colegiului Comisarilor Sportivi.

43. Responsabilitatea asupra stării tehnice a automobilului de concurs îi revine în întregime concurentului şi con­du­cătorului pe tot timpul concursului.

43.1. Comisarii tehnici nu au nici un fel de răspundere pentru eventualele eve­ni­mente, oricare ar fi ele, datorate unor defecţiuni tehnice ale auto­mo­bi­lului de concurs.

44. După verificarea tehnică sau după recunoaşterile cu cir­cu­la­ţie închi­să, organizatorul poate prevedea în Regulamentul particular o şedinţă teh­nică cu piloţii.

44.1. Neparticiparea la această şedinţă se sancţionează cu o penalizare de 200 lei  ce trebuie achitată fie până la startul in recunoasteri cu circulatie inchsa, fie pana la antrenamentele cronometrate.

44.2. Neachitarea penalizării conduce la excluderea din concurs.

B. ÎN TIMPUL CONCURSULUI

45. Înainte de fiecare urcare, comisarii tehnici pot efectua o ve­ri­fi­care supli­men­tară a stării tehnice a automobilului de con­curs si a echipamentului pilotului ,  anexa L – FIA .

45.1. Verificarea se face în special a­u­to­mo­bi­lelor care pre­zin­tă ur­me evidente de accident care ar putea afecta trenul faţă sau spa­te, şasiul, direcţia, sistemul de frânare, sis­te­mul electric, an­ve­lo­pele.In cazul schimbarii conditiilor atmosferice de la uscat la ud-umed automobilele fara anvelope adecvate nu vor mai face nici o urcare si vor fi oprite de Comisarii Tehnici.

45.2. A­u­to­mo­bi­lele găsite ca fiind într‑o stare insuficient de sigură pentru a putea participa în continuare, vor fi oprite din concurs de Colegiul Comisarilor Sportivi, la propunerea comisarilor tehnici.

45.3.- Pe parcursul competitiei, dar si la antrenamente sau recunoasteri, pilotii sunt obligati sa poarte echipamentul specific de protec!ie (casca,combinezon si lenjerie de corp, ciorapi si ghete, cagula, manusi, HANS – dupa caz) si sa-si lege centurile de siguranta. Orice abatere de la

aceasta prevedere va fi raportata Comisarilor Sportivi care vor aplica o penalizare de pâna la 900 lei. Pentru abateri grave cum ar fi rularea în competitie fara casca de protectie sau fara închiderea centurilor, Comisarii Sportivi pot aplica penalizari de pâna la  4500 lei , putând chiar

decide excluderea pilotului din competitie.

45.3.1– In cazul in care pilotul realizeaza ca automobilul sau are probleme tehnice care ar putea periclita securitatea pilotilor care urca dupa el imediat ( 1 minut sau 30 secunde ecart ) cum ar fi spargerea motorului cu pierderi de ulei este obligat sa opresca imediat cit mai departe de trasa ideala in conditii de siguranta pentru el si  urmatorii piloti care urca ,in cazul  nerespecatarii acestui articol  Comisarii Sportivi pot aplica penalizari de pâna la  4500 lei , putând chiar decide excluderea pilotului din competitie.

45.4.- Nu este permisa parcurgerea traseului competitiei cu geamurile deschise. Se considera ca geamul este deschis, daca este coborât cu  mai mult de 2 cm fa!a de pozi!ia ”închis complet”. Pentru încalcarea acestei prevederi, dupa primul avertisment, pilotul va fi penalizat de Comisarii Sportivi cu pâna la 900 lei . Sanctiunea poate fi anulata / suspendata în cazul în care se poate demonstra ca deschiderea geamului sau imposibilitatea închiderii acestuia se datoreaza unor cauze tehnice sau unei avarii a caroseriei pe partea acestuia.

   Pilotului i se va permite remedierea defectiunii la parcul de service, în caz contrar acesta riscând repetarea/majorarea amenzii sau chiar refuzul de continuare a competitiei. În sensul prezentului articol, spargerea unui geam al automobilului nu va fi urmata de nici o penalizare, dar datorita gradului sporit de periculozitate poate conduce la oprirea automobilului din competitie.

C. LA TERMINAREA CONCURSULUI

46. La intrarea a­u­to­mo­bi­lelor în “Parc închis” comisarii tehnici verifică prin sondaj integritatea marcajelor şi a sigiliilor aplicate iniţial.

47. Colegiul  Comisarilor  Sportivi hotărăşte care a­u­to­mo­bi­le şi ce anu­me se verifică, anunţând acest lucru odată cu afişarea rezultatelor provi­zo­rii.

CAP. XII PARC  START SI SERVICE , PARC  ÎNCHIS

48. După efectuarea recunoaşterilor cu circulaţie închisă şi până la star­tul în antrenamentele cronometrate, a­u­to­mo­bi­lele de con­curs sunt ţinute într‑un “Parc de start si service ” care va fi delimitat prin panouri adecvate sau prin postarea unor oficiali . Parcul de start poate fi separat de parcul de service si este format dintr-un pachet de 10 – 20 masini  functie de traseu si logistica organizatorului .

48.1. Ieşirea unui automobil de concurs din parcul de start  si service  fără aprobarea scrisă a Directorului sportiv se sancţionează cu ex­clu­de­rea din concurs sau cu amenda data de CCS .

48.2 Pozitionarea concurentilor in parcul service va fi in sarcina organizatorului competitiei (semnalizarea locului de amplasare ), fiecarui pilot i se va aloca o suprafata de minimum 30 mp in care vor fi admise un automobil  de asistenta si automobilul de concurs .

48.3 Automobilele de competitii vor stationa în „Parcul Închis” si cel de Service, pe o prelata rezistenta la uleiuri si combustibili, în scopul protejarii solului. La parasirea spatiului folosit, acesta vafi lasat în aceeasi stare de curatenie în care a fost preluat.

48.4 – Nerespectarea prevederilor art.48.3 se penalizeaza cu amenda de 900 lei care se achita la organizator .

48.5 .- Este obligatorie crearea zonei de încalzire a anvelopelor între Parcul Service si Parcul de Start, de  60  – 100 m lungime si 6 m latime.

48.5.1.- Aceasta zona va fi libera, bine securizata prin grija organizatorului, nefiind permisa parcarea automobilelor sau stationarea spectatorilor.

49. După terminarea concursului, a­u­to­mo­bi­lele sunt obligatoriu intro­du­se în “Parc închis”.

49.1. Dacă un pilot renunţă la o manşă de concurs, după ultima urcare efec­tuată, automobilul său va avea regim de “Parc închis” supravegheat de un arbitru sau introdus intr-o zona speciala delimitata si supravegheata.

49.2. Traseul pentru deplasarea a­u­to­mo­bi­lelor de concurs după sosirea din ultima  manşă de concurs  şi până la parcul închis final are, de ase­me­nea, regim de “Parc închis”.

50. În timp ce a­u­to­mo­bi­lele se găsesc în regim de “Parc închis” este in­ter­zi­să alimentarea cu carburanţi şi lubrifianţi sau efec­tua­rea de reparaţii.

50.1. Încălcarea acestor prevederi se penalizează cu ex­clu­de­rea din concurs.

51. După ce a­u­to­mo­bi­lele de concurs au intrat în “Parc închis” de la terminarea competitiei , piloţii le vor părăsi în termen de 5 minute şi li se interzice ac­ce­sul la acestea.

51.1. Fiecare minut de întârziere se penalizează cu 15 lei ron.

52. A­u­to­mo­bi­lele stau în “Parc închis” până la expirarea ter­me­nu­lui de afişare a rezultatelor definitive, după care îl pot părăsi, în afara celor reţinute pentru verificări tehnice prin demontare.

53. Pilotul sau concurentul care scoate automobilul din “Parc închis” înainte de termenul stabilit, sau care nu‑l pune la dis­po­zi­ţia comisarilor tehnici în termen de 15 minute după expirarea timpului de afişare a rezultatelor definitive, este exclus din etapa, la a doua abatere este exclus  din campionatul anului res­pec­tiv.

CAP. XIII RECUNOAŞTERI – ANTRENAMENTE  CRONOMETRATE

56. Organizatorul, în programul de des­fă­şu­ra­re a etapei, va prevedea  trei (3 )  urcări cu circulaţie închisă pentru antrenamente , din care una  este  obligatorie.

56.1. Antrenamentele  se desfăşoară cu aplicarea integrală a mă­surilor de securitate, cu cronometraj oficial.

56.4. Între  antrenamentele cronometrate şi manşele de concurs se acordă 40 –  60   de minute pauză pentru pregătirea automobilelor, timp prevăzut în Regulamentul particular.

56.5. Recunoşterile efectuate de piloţi  pe traseul etapei de VTM  în afara zilei şi ore­lor cu cir­cu­la­ţie închisă, se fac pe răspunderea totală a con­cu­ren­tului sau con­du­că­to­ru­lui  doar cu automobile normale « de strada «  , aceştia fiind con­si­deraţi ca par­­ti­ci­panţi normali la traficul rutier, or­ga­nizatorul, ACR – CNAK şi arbitrii săi fiind absolviţi de orice fel de răs­pun­de­re ma­te­ria­lă sau juridică, pilotii care nu vor respecta acest articol li se va refuza inscrierea in competitie iar licenta va fi suspendata 1- 2 etape .

57. Antrenamentele cronometrate au loc înaintea concursului pro­priu-zis, constând din  3 (treai) urcări pentru fiecare pilot, toate  fiind cronometrate.

57.1. Un pilot poate renunţa la o urcare de antrenament cronometrată.

57.2. Pentru a putea participa la mansele  concurs, fiecare pilot tre­bu­ie să efec­tu­e­ze cel puţin o parcurgere completă a tra­se­u­lui.

57.3. În cazul în care un pilot a efectuat numai o singură ur­care de an­trenament şi din cauze obiective, independente de el , n-a pu­tut ajunge la sosire,  respectiv afisare  steag rosu  in urma unui accident  al pilotului anterior  ,Colegiul Co­misarilor Sportivi va analiza situatia si va decide  .

57.4   Fiecare urcare se va desfasura in ordinea: “Debutanti ”, Juniori ,  Istorice , “Avansati”.

57.5. A­u­to­mo­bi­lele de concurs sunt chemate la start pentru  an­tre­na­men­te cronometrate în   cu cel putin  15 minute inainte de timpul lor de start efectiv in co­loa­nă, în ordinea grupelor: Debutanti ,Juniori , I ,N, A, H , D/E   la interval de 1 – 3 minute între grupe (funcţie de lungimea traseului), dar în ordinea descrescătoare a claselor de cilindree, iar în cadrul acestora în ordinea crescătoare a nu­me­re­lor de concurs, aceasta ordine poate fi modificata de regulamentul particular sau  CCS . Pilotul care  nu se incadreaza la locul lui in timpul respectiv i se va refuza startul .

57.6. Nu se admite efectuarea  an­tre­na­mentele cro­no­me­tra­te cu un alt automobil decât cel înscris în concurs.

57.7. Ordinea de start în mansele de concurs  va fi de principiu pastrata cu cea din antrenamete dar poate fi modificata de Colegiul Comisarilor Sportivi

CAP. XIV DESFĂŞURAREA CONCURSULUI.

58. Fiecare etapă de CVTM –ACR  constă din  3   manşe (urcări) de con­curs, indiferent de lungimea traseului.

58.1. Pentru stabilirea clasamentelor individuale  pe eveniment  se ia în calcul timpul  prin adunarea celor trei urcari de concurs , pentru a se clasa un pilot trebuie sa efectueze toate 3 (trei ) manse de concurs

58.2 Clasamentul pe echipe  si procedure sunt descrise la punctele 29 si 30 .

58.3 In cazul in care un pilot primeste steag galben sau  rosu din cauza unui incident anterior  pe traseu acesta va repeta urcarea respectiva de concurs

58.4 Pilotii care intampina un incident mecanic sunt obligati sa scoata automobilul in afara traseului .

A. PLECAREA ÎN CONCURS

59. Startul în cele  3 (trei )  manşe de concurs se face în ordinea stabilita  de Colegiul Comisarilor Sportivi

60. Intervalul de timp între startul a două a­u­to­mo­bi­le este de un minut.In functie de traseu si numarul de participanti startul poate fi dat si la 30 de secunde atit la concurs cit si la antrenamentele cronometrate  acest lucru va fi mentionat in regulamentul particular sau prin buletin aditiv organizator  sau buletin  CCS

61. Startul este dat de Directorul sportiv sau un arbitru desemnat de acesta.

61.1. Arbitrul care dă startul este asimilat cu judecătorul de start şi cu judecătorul de fapte (vezi CSI art. 95 şi art. 149 pct. c).

62. Startul este cu plecare de pe loc, cu motorul pornit şi cu geamurile ridicate.

63. Semnalul de start poate fi dat în următoarele variante:

63.1.cu ceas de start, semafor şi celulă fotoelectrică. Automobilul va fi poziţionat imobil cu partea care declanşează aparatura de cronometraj cu 10 cm înaintea liniei de start (vezi CSI art. 92 pct. a).

63.1.1. Plecarea se face la apariţia luminii verzi a ceasului de start sau a unui semafor. Timpul luat în calcul ca timp de start este cel dat de celula fotoelectrică amplasată pe linia de start.

63.1.2.În cazul plecării automobilului înainte de minutul împlinit se ia în calcul tot timpul dat de celula fotoelectrică, dar secundele sau fracţiunile de secundă dinaintea minutului împlinit se adaugă ca penalizare la timpul efectiv realizat.

 Exemplu:

CORECT                                              ANTICIPAT

                START = 14.00.010                                START = 13.59.990

                SOSIRE = 16.07.025                               SOSIRE = 16.07.005

TIMP EFECTIV =   2.07.015                   TIMP EFECTIV =   2.07.015

                                                                   PENALIZARE   =   0.00.010

                                                              TIMP CONCURS =   2.07.025

63.2.prin procedura manuală. Automobilul va fi poziţionat imobil cu axa roţilor din faţă pe linia de start.

63.2.1. Arbitrul anunţă pilotul, stând pe partea acestuia, cu voce tare 30 sec – 15 sec – 10 sec, arătând în acelaşi timp cronometrul.

63.2.2. Ultimele 5 secunde sunt însoţite şi de arătarea cu palma de la mâna stângă deschisă, arbitrul fiind poziţionat la circa 1 metru de parbriz iar anunţarea 4 secunde cu în­do­irea degetului mic, 3 secunde cu în­do­i­rea de­ge­tu­lui inelar etc  iar la GO cu închiderea pum­nu­lui şi mişcarea braţului întins de la orizontală la ver­ti­cală, moment urmat de plecarea imediată a automobilului.

63.2.3. În acest caz timpul de start este considerat secunda zero.

63.2.4. Dacă un pilot a luat un start anticipat va fi penalizat cu una secundă pentru fiecare secundă sau fracţiune de secundă de anticipare (CSI art.94).

63.2.5. Startul anticipat este stabilit de starter.

64. La semnalul de start  cu semafor (culoarea verde ) ,ceas de start  sau  steag pilotul se consideră plecat în manşa cronometrata sau de concurs chiar dacă automobilul său nu s-a pus în mişcare. Dacă după 10 se­cun­de automobilul nu a trecut de linia fotocelulelor , automobilul este scos de pe linia de start, iar pilotul este considerat retras din manşa res­pec­tivă.Timpul de start este conform art.63.1.1

64.1. Sub nici un motiv nu se admite repetarea startului.

B. TRASEUL

65. Prezentarea la startul , antre­na­men­telor cronometrate sau manşele de concurs este obligatorie con­form ordinei de start anunţate.

65.1.  Pilotul care nu se va prezenta la timp, împreună cu automobilul său, pierde dreptul de a lua startul în manşa respectivă (CSI art. 93).

65.2. În cazul unor situaţii de forţă majoră, bine justificate, înainte de tim­pul de start al pilotului, Directorul sportiv poate aproba startul, nu­mai după ultimul concurent din manşa respectivă la interval de 1 – 2 mi­nute.

66. În cazul în care un pilot este ajuns din urmă de un altul, primul este obligat să se replieze pentru a lăsa trecerea liberă .

67. Este categoric interzisă deplasarea în sens invers pe traseu în tot timpul , antrenamentelor cro­no­me­tra­te sau manşelor de concurs.

68. Piloţii care nu respectă obligaţiile de la art. 66 şi 67 vor fi excluşi din concurs.

69. În cazul opririi involuntare a unui automobil, indiferent din ce ca­u­ză, pilotul, cu sau fără ajutor străin, trebuie să degajeze imediat traseul, astfel încât să nu pro­voa­ce pericol pentru  deplasarea celorlalţi piloţi.

69.1. Pilotul care nu respectă aceste obligaţii sau cei care nu respecta semnalizarea vor fi penalizaţi în numerar  cu amenda sau excludere  la discreţia Colegiului Comi­sa­rilor Sportivi.

70. Dacă din cauza unui accident, un automobil este imobilizat într‑o po­zi­ţie periculoasă, comisarii de traseu vor semnaliza co­res­punzător, vor inter­ve­ni pentru degajarea traseului şi vor anun­ţa Directorul sportiv asupra eventualităţii întreruperii man­şei.

.C. SOSIREA

71. Sosirea este lansată.

71.1. Cu circa 200 m înaintea liniei de sosire se am­pla­sea­ză pe fiecare parte a traseului un panou de 60 x 80 cm cu fond alb cu inscripţia de culoare neagră “200 m SOSIRE”.

71.2. Cronometrajul la miime de secundă se realizează în mo­mentul în care automobilul, cu pilotul aflat la locul său, trece linia de sosire.

72. După trecerea liniei de sosire, piloţii vor decelera şi vor intra în parcul special rezervat, unde pe un panou, se vor afişa vizibil timpii realizaţi la fiecare antrenament cronometrat şi man­şe de concurs.

D. OPRIREA CONCURSULUI

73. În caz de forţă majoră, Directorul sportiv decide oprirea con­cur­sului, în orice moment al desfăşurării lui.

74. În cazul în care nu se poate relua concursul şi dacă înainte de oprirea acestuia toţi piloţii au efectuat o manşă de concurs, cla­samentul se stabi­leş­te pe baza timpilor realizaţi în prima manşă.

75. Timpii realizaţi la antrenamentele cronometrate nu pot constitui o bază pen­tru în­tocmirea clasamentului etapei.

76. În situaţia că nu se poate efectua nici o manşă de concurs în aceeaşi zi, întreaga etapă se anulează.

77. În caz de anulare a concursului din forţă majoră taxele de înscriere nu se restituie.

CAP. XV RECLAMAŢII

78. RECLAMATII (contestatii /protest ) – APELURI.

78.1. Toate reclamatiile trebuie formulate in acord cu cele stipulate in art. 171 si urmatoarele din Codul Sportiv International.

78.2. Orice reclamatie trebuie prezentata Responsabilului relatii cu concurentii, in scris, semnata, datata cu inclusiv ora si insotita obligatoriu de taxa de 1500 lei , valoare care nu va fi restituita daca reclamatia este considerata nefondata si respinsa.

78.2.1. Fara achitarea taxei nu se accepta nici un fel de reclamatii, sesizari, cereri etc. indiferent de continutul lor, sub sanctiunea de nulitate.

78.2.2. Dreptul de reclamatie apartine numai unui concurent sau conducator inscris in concurs, daca a terminat sau mai era in concurs, la momentul de timp incriminat in reclamatie.

78.2.3. Reclamantul trebuie sa expuna clar faptele sau actele concrete care stau la baza reclamatiei. Orice reclamatie redactata pe considerente generale (exemplu :neconformitatea automobilului,conducerea periculoasa) sunt nule de drept.

78.3. Sunt refuzate urmatoarele reclamatii:

78.3.1. cele neinsotite de taxa de reclamatie;

78.3.2. colective, adica semnate de mai multi concurenti sau conducatori ;

78.3.3. depuse de unul sau mai multi concurenti sau conducatori, contra mai multor concurenti sau conducatori ;

78.3.4. impotriva unui concurent sau conducator abandonat sau exclus .

78.4. Termenele de depunere a reclamatiilor, sub sanctiunea nulitatii, sunt :

78.4.1. impotriva inscrierii unui concurent, conducator sau a traseului, in maximum o ora dupa terminarea verificarilor administrative ;

78.4.2. impotriva deciziei comisarilor tehnici  trebuie depusa maximum 15 minute dupa afisare

78.4.3. impotriva ordinei de start in maximum 15 minute dupa afisare;

78.4.4. impotriva unei greseli sau iregularitati comise in timpul concursului, neconformitatea unui automobil sau contra clasamentului, dupa afisarea rezultatelor provizorii pana la 15 minute, perioada dupa care clasamentele devin definitive;

78.5. Demontarea unui automobil:

78.5.1. Reclamatia referitoare la neconformitatea unui automobil trebuie sa se refere precis la unul sau mai multe din sistemele sau piesele vizate.

78.5.2. Pentru fiecare demontare reclamantul va depune:

 • 1500 lei ron = taxa de reclamatie
 • taxa de demontare conform art. 78.6

78.6. Taxa de demontare pina la 10000 lei functie de complexitate va fi hotarita de CCS dupa evaluarea spetei de catre Comisarii tehnici   .

78.6.1. Pentru demontare, comisarii tehnici pot sigila automobilul, verificarile putand fi efectuate la un atelier  desemnat de CCS  in urmatoarele 72 ore.

78.6.2. Demontarile vor fi facute de un mecanic al concurentului, in prezenta acestuia, a reclamantului sau a unui delegat al acestuia, a comisarilor tehnici si cel putin a unui comisar sportiv, fiind excluse orice alte persoane.

78.6.3. Constatarile in urma verificarilor se consemneaza intr-un proces verbal semnat de seful verificarii tehnice, comisarul sportiv si concurentul in cauza.

78.7. Deciziile luate de Colegiul Comisarilor Sportivi referitoare la o reclamatie si consecintele lor:

78.7.1 CAZUL I – reclamantul are dreptate:

a) primeste inapoi taxa de reclamatie si de demontare;

b) concurentul incriminat:

 • suporta taxa de reclamatie si demontare, (daca demonatrea nu a fost efectuata de mecanicul propriu);
 • este exclus din etapa respectiva;
 • poate fi deferit Colegiul de Disciplina si Litigii.

78.7.2. CAZUL II – reclamantul nu are dreptate:

            a) reclamantul pierde taxa de reclamatie si de demontare si suporta c/v pieselor deteriorate prin demontare(garnituri,simeringuri etc)

            b) concurentul incriminat:

 • incaseaza toate taxele prevazute de demontare;
 • taxa de reclamatie este retinuta la A.C.R. – C.N.A.K. .

78.7.3. CAZUL III – demontarea are loc la cererea C C S :

  a) automobilul nu corespunde

 •  suporta taxa de  demontare, (daca demonatrea nu a fost efectuata de mecanicul propriu);
 • este exclus din etapa respectiva;
 • poate fi deferit Colegiul de Disciplina si Litigii.

78.8. Orice refuz al unui concurent sau conducator de a se supune la forma si termenele stabilite pentru demontarea automobilului care face obiectul unei reclamatii, duce la excluderea din etapa si din campionat.

78.9. Concurentii si conducatorii de echipe  pot face apel la deciziile CCS  in conformitate cu prevederile art. 14 si urmatoarele din Codul Sportiv International si ale Regulamentului Disciplinar ACR – CNAK.Taxa de apel la Comisia de Disciplina si Litigii este 2500 lei ,notificarea de apel va fi depusa de concurent sau reprezentantul acestuia in scris catre CCS in maximum o ora de la decizia CCS la care apeleaza apelul va fi validat de ASN doar impreuna cu taxa aferenta in termen de maxim 96 ore de la notificarea catre CCS ,taxa pentru Tribunalul de Apel  ASN este 5000 lei contra deciziei Comisiei de Disciplina si Litigii in aceleasi conditii procedurale de timp si validare  ca mai sus .

CAP. XVI MĂSURI DE SECURITATE – POSTURI DE SUPRAVEGHERE

79. Organizatorul etapei va transmite la ACR – CNAK – împreună cu Re­gu­la­men­tul particular un plan de securitate al traseului precizând locurile unde sunt amplasate posturile de supraveghere si mijloacele de interventie .

79.1. Fiecare post de supraveghere va fi asigurat de 1 – 2 arbitrii dotaţi cu fanioanele specificate în anexa “H” pct. 2.5.5  a Codului Sportiv In­ter­na­ţi­o­nal FIA 2021 , precum şi cu 1¸2 extinctoare de minimum 4 kg. fiecare.

79.2. Posturile de supraveghere trebuie numerotate vizibil cu cifre ne­gre pe fond alb pe panouri de 40 x 40 cm.

79.3. Este necesară o legătură radio/telefon la o distanţă de maximum 1000 m între posturile de supraveghere si contact  vizual .

79.4. Şeful fiecarei post de supraveghere a traseului este obligat să com­ple­te­ze fişa de treceri conform model M pe care o predă şefului de traseu.

80. În locurile considerate periculoase pentru securitatea pu­bli­cu­lui, organizatorul va amplasa mijloace de avertizare şi de in­ter­zicere a ac­ce­su­lui şi staţionării, având obligaţia să ia orice măsură considerată necesară pentru protejarea publicului şi a pi­lo­ţilor. Aceste măsuri de se­cu­ritate specifice vor fi detaliate în Regulamentul particular si in planul de securitate anexat.

81. Organizatorul are obligaţia şi răspunderea de a asigura închiderea circulaţiei publice pe traseul de concurs (in­clu­siv în zona de asis­ten­ţă teh­nică şi zona de întoarcere după sosire), precum şi drumurile, aleile sau potecile laterale care pătrund în acest traseu.

Aceste zone trebuie să fie degajate de spectatori, protejate cu plasă de sârmă, garduri metalice, bandă avertizoare şi păzite de oa­meni de ordine.

81.1 Este categoric interzis amplasarea si desfasurarea de activitati comerciale sau promotionale in zona startului si sosirii la mai putin de 500 m inainte si dupa aceste zone.

81.2 Este deasemenea interzisa comercializarea si efectuarea de promotii a bauturilor alcoolice sau slab alcoolizate pe toata perioada de desfasurare a concursului pe toata locatia probei.

81.3 In situatia nerespectarii prevederii de mai sus, organiztorul va fi sanctionat cu amenda de 5.000 lei

82. Organizatorul, ACR – CNAK si arbitrii acestuia sunt scutiti de orice răspundere, dacă publicul sau ori­ci­ne altcineva nu respectă îndrumările organizatorului, arbitrilor con­cur­sului sau ale organelor de ordine şi s-a plasat în alte zone decât cele rezervate special, marcate cu panouri inscripţionate “LOC PENTRU PUBLIC”, in acest caz de nerespectare a indrumarilor organizatorului toate consecinţele unui eventual accident trec în seama celor vătămaţi.

83. Startul, sosirea, comisarii de traseu si responsabilul cu securitatea vor fi asiguraţi cu le­gătură radio/telefonică  permanentă în tim­pul recunoaşterilor, an­tre­na­­mentelor şi concursului, Directorul sportiv putând lua legătura ori­­când cu posturile dotate cu aces­te mijloace. Fără îndeplinirea acestei mă­suri de securitate, Colegiul Comisarilor Sportivi poate hotări intreruperea concursului si daca nu se pot realiza aceste legaturi poate hotari anu­la­rea etapei.

84. La fiecare etapă trebuie să existe 1 ambulanta de gradul “B2”( se recomanda C1 ) am­pla­sa­ta la start si o a doua ambulanta in asteptare .  În cazul în care traseul este mai lung de 5 km se va asigura câte o ambulanta amplasată în cadrul unui post de supraveghere de pe traseu.

85. În timpul a an­tre­na­men­telor cro­no­metrate şi a manşelor de con­curs,  piloţii vor fi echi­paţi obliga­to­riu conform art. 38, pilotul fiind singur în au­to­mo­bilul de concurs.

86. Dacă este necesar, înainte de începerea fiecărei manşe de re­cu­noaş­te­re, antrenament sau concurs, Directorul sportiv îm­pre­ună cu Direc­to­rul organizatoric, Şeful de traseu, Res­pon­sa­bi­lul cu securitatea vor par­cur­ge traseul, pentru a con­sta­ta dacă măsurile de securitate sunt respectate.

87. Condiţiile de securitate şi semnalizare expuse mai sus sunt minime, ele nu scutesc pe organizator de aplicarea tuturor prevederilor cuprinse în anexa “H” a Codului Sportiv In­ter­na­ţi­o­nal FIA.

CAP. XVII CLASAMENTE PE ETAPĂ

88. La fiecare etapă se întocmesc, în ordinea cres­că­toa­re a tim­pi­lor realizaţi la care se adaugă eventualele penalizări în timp, ur­mătoarele clasamente:

88.1. general – piloti avansati si debutanti;

88.2. general – debutanti;

88.3. pe grupe N; A ;I; D/E ; H avansati si debutanti;

88.4. pe clase avansanti si debutanti;

88.5. cel mai bun timp din concurs;

88.6. pe echipe

88.7  alte clasamente pre­vă­zu­te în re­gu­la­men­tul particular (mo­no-marcă, cupe,juniori   etc.)

89. Pilotul cu cel mai mic timp din  cele 3 (trei )  manşe de concurs   adunate este clasat pe lo­cul I în clasamentul pe grupă sau clasă .

90.În caz de egalitate, departajarea se face luând în calcul tim­pul mai bun realizat .

91. Punctele acordate pentru locurile obţinute în clasamentele etapei, numai pentru grupa sau clasa constituită, sunt:

locul 1  – 25puncte locul   6  -8    puncte  
locul 2  – 18puncte locul   7  – 6  puncte  
locul 3  – 15puncte  locul   8 – 4   puncte  
locul 4  – 12puncte  locul   9 – 2  puncte  
locul   5  -10puncte locul   10 – 1 punct

92. La grupele sau clasele neconstituite, punctele se injumatatesc

92.1. Grila de mai sus se aplică şi clasamentului pe  echipe.

93. Pentru întocmirea clasamentului pe echipe se cumulează punc­tele întregi obţinute în grupe de cei mai bine clasati trei  piloţi din fiecare echipă .

93.1. Pe locul I este clasată echipa conform art.29 si art.30

94. În caz de egalitate departajarea se face prin punctele obţinute de al patrulea pilot al echipei (daca exista).

94.1. Se clasează mai bine echipa care are clasat al patrulea pilot, faţă de altă echipă care are clasaţi numai trei piloţi.

94.2. Dacă aceste criterii nu pot face departajarea, se acordă “ex-aequo”.

95. Excluderea unui singur pilot dintr-o echipă, în urma unei abateri disciplinare de orice natură, sancţionată de Colegiul Comisarilor Spor­tivi  antrenează excluderea întregii echipe.

96. Rezultatele unei etape sunt analizate, validate sau infirmate, în ziua de mar­ţi imediat următoare desfă­şu­rării etapei, de catre ACR – CNAK, care este singura îm­pu­ter­ni­ci­tă să efec­tue­ze corecturile necesare şi care pot afecta numai punctele acordate în eta­pă, nu şi premiile distribuite. E­ven­tua­le­le modificări în clasament se co­mu­ni­că imediat celor interesaţi.

97. Orice reclamaţie impotriva unei hotărâri a Co­le­giu­lui Comisarilor Sportivi, trebuie notificată în termen de cel mult 30 minute  de la comunicare şi de­pusă la Observatorul ACR – CNAK  sau la CCS . După acest termen este nulă de drept.

CAP. XVIII PREMII – FESTIVITATEA DE PREMIERE

98. La fiecare etapa, organizatorul asigura premiile specificate in Regulamentul particular pentru locurile 1 – 3 la clasamentele intocmite conform art. 88.

98.3. Premiile consta cel putin din cupe, medalii si eventual diplome.

98.3.1. Cupele se acorda clasamentelor:

– generale – avansati si debutanti;

– pe grupe constituite – N, A,I, H;

– pe echipe ;

– pilotului cu cel mai bun timp din concurs intr-o urcare practic cel mai rapid pe traseul respectiv

98.3.2. Medaliile se acorda clasamentelor:

– la toate clasele – avansati si debutanti;

– mono – marca, cupe etc.

99. FESTIVITATEA DE PREMIERE este pregatita de Directorul organizatoric.

99.1. Se va face o singura premiere, pe intregul eveniment

99.2. Directorul sportiv oficiaza obligatoriu toate podiumurile de premiere impreuna (pe rand) cu cate una din personalitatile prezente si care primesc de la Directorul organizatoric premiile acordate.

99.3. Responsabilul cu presa (crainic) anunta:

– ce clasament se premiaza;

– personalitatea care oficiaza;

– invita pe podium pilotii in ordinea: locul III, locul II si castigator al _______(repeta denumirea clasamentului).

100. IERARHIA in acordarea premiilor este:

– clasele neconstituite – grupa N, A, I,D/E,  H;

– clasele constituite – grupa N, A, I,D/E,  H;

– grupa N, A, I,D/E,  H;

– general debutanti;

– general avansati si debutanti;

– cel mai bun timp din concurs;       

– echipe

CAP. XIX CLASAMENTE LA FINAL DE CAMPIONAT

101. Pentru Campionatul  de Viteza pe Traseu Montan ACR 2023  cu   6  etape  se iau in considerare doar 5 etape in CVTM ACR   

101.1  Structura   Campionatul  de Viteza pe Traseu Montan ACR  2023  este  3  etape in Romania si 3 etape in Bulgaria cu coeficient 1,5. Structura  etapelor din  Bulgaria este  identica   3 trei antrenamente si trei 3 manse de concurs . Clasamentul pentru Campionatul  de Viteza pe Traseu Montan ACR 2023    va fi extras din clasamentul evenimentului din Bulgaria .

   Pentru clasamentul general open, debutanti   si  echipe  se ia in considerare clasamentul general open  pe eveniment pentru fiecare etapa si punctele obtinute se aduna . 

102. Piloţii cu cel mai mare punctaj în clasamentele grupelor sau claselor sunt de­cla­raţi CAMPIONI de GRUPĂ sau CLASĂ.

103. Pilotul cu cele mai multe puncte obtinute in campionat din clasamentul general open  este declarat CAMPION  ABSOLUT DE VITEZĂ PE TRASEU MONTAN  ACR -2023  .

103.1. În caz de egalitate a doi sau mai mulţi piloţi, se însumează timpii realizaţi la etapele în care s-au clasat ambii piloţi.

104. În caz de egalitate în clasamentele individuale, departajarea se face în ordine după ur­mă­toarele criterii:

104.1. pe baza locurilor din clasamentul grupei sau clasei în etapele la care au punctat ambii piloţi in grupa sau clasa mai mică;

104.2. pe baza punctelor obţinute în etapele în care au punctat ambii piloţi.

105. Pentru întocmirea clasamentului final pe echipe, se cu­mu­lea­ză pun­cte­le obţinute la toate etapele efectiv desfăşurate; echi­pa cu cel mai mare punctaj, este declarată ECHIPĂ CAM­PI­OA­NĂ.

106. În caz de egalitate, la clasamentul pe echipe, se va proceda la fel ca la art. 104

106.1. În caz că egalitatea persistă, se va acorda “ex-aequo”.

CAP. XX DISPOZIŢII FINALE

107. Piloţii cu statut de “DEBUTANŢI” vor participa în primul an obligatoriu cu un automobil cu o cilindree echivalenta maxima de 2000 cmc /180 CP   si o singura punte motoare .

108. La fiecare etapă după festivitatea de premiere se or­ga­ni­zea­ză obligatoriu o conferinţă de presă cu primii clasaţi.

109. În situaţia că festivitatea de premiere se desfăşoară în interior, este interzisă desfacerea sticlelor de şampanie, dacă organizatorul nu permite aceasta, sub sancţiunea unei amenzi de 700 lei ron, plus costul eventualelor reparaţii stabilite de organizator.

109.1. În cazul refuzului de achitare, cazul va fi transmis Colegiului de Disciplină şi Litigii ACR – CNAK.

110. Pentru fiecare etapă, organizatorul va înainta la ACR – CNAK cu  minimum 30 de zile înaintea desfăşurării concursului Re­gu­la­men­tul particular (conform anexa 1), însoţit de schiţa traseului, fişa de omologare, planul de securitate si necesarul de arbitrii, în 2 exemplare.

110.1. Eventualele modificări sau completări efectuate de ACR – CNAK,  trebuie  operate  de or­ganizator înaintea dis­tri­bu­i­rii Regulamentului particular la par­ti­ci­panţi.

110.2. Organizatorii etapelor sunt obligaţi să remită fiecărei structuri sportive, Filialelor judeţene (municipale) ACR şi concurenţilor privaţi cu minimum 20 zile îna­in­tea începerii verificărilor administra­tive Regulamentul particular al concursului şi să‑l afişeze integral în loc vizibil la sediul său cu mi­nimum 2 zile îna­in­te de aceste verificări.

111. Secretariatul etapei este obligat sa intocmeasca doua dosare care vor cuprinde:

a) pentru ACR – CNAK toate documentele concursului;

b) pentru Organizatorul etapei:

– regulamentul particular; planul de securitate

– buletinele aditive si informative;

– procesele verbale ale CCS – lui;

– cate un exemplar din toate clasamentele;

– statul de plata a arbitrilor.

112. În cazul unor neconcordanţe între regulamentul particular şi acest re­gu­lament, se aplică întocmai prevederile regulamentului particular  .

Anexa 2 

Declaraţie pe proprie răspundere invitat recunoastere VTM

Către: Directorul Sportiv al :

Subsemnatul/a ……………………………………………… născut la data de ……………………………., în localitatea …………………………., domiciliat în judeţul ………………………, localitatea …………………….., str. ………………………, nr. ….., Bloc ….., Scara ….., Etaj …., Ap. …., posesor al actului de identitate …… seria….., nr………., emis de către …………………………., la data de …………………………., cu CNP……………………………….……, având calitatea de invitat la recunoastere VTM……………………………………., declar pe propria răspundere că am fost informat/ă despre riscurile la care mă expun, că voi respecta indicaţiile pilotului şi, în cazul unui eventual incident nu am nicio pretenţie morală sau materială faţă de ACR  – CNAK , Organizator, sau pilot.

Nume, Prenume…………………………………………………………………………..

Data………………………….. Semnătură………………………………

Anexa 4 :

Numere de concurs pe automobile