NU EZITAȚI SĂ REDIRECȚIONAȚI 3,5% PENTRU CLUBUL SPORTIV AUTO-KARTING RIDER’S SATU MARE!!!

La fel ca și în anii trecuti, Codul Fiscal pune la dispoziția contribuabililor mecanismul de redirecționare a până la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru anul 2019, către o entitate nonprofit. Conform Ministerului Finanțelor Publice, modalitatea de implementare a prevederii este similară cu cea din anii precedenți, contribuabilul trebuind să completeze formularul 230 (pentru veniturile proveniind din salarii) sau formularul 200 (pentru venituri din alte surse) și să le depună la administrația financiară de care aparține până la data de 15 martie 2020!

NU UITA! Dacă nu redirecționezi până la 3,5% statul îi va folosi cum vrea el, în caz contrar, Clubului Sportiv Rider’s, poate folosi acei bani în domeniile de activitate proprii, susținând binele sportului automobilistic din România!

Stiați că ne puteți ajuta în proiectele noastre cu un minim efort?
Cum? Completând formularul 230.
S-a afisat un nou formular 230, termenul limită pentru depunerea formularelor este 15 martie 2020.

Sistemul “3,5%” permite contribuabililor persoane fizice să direcționeze până la 3,5% din impozitul lor pe venit către o organizație nonguvernamentală. Este un sistem prin care cetățenii au posibilitatea să decidă în mod direct ce se întamplă cu impozitele lor.

Atragem atenția asupra următoarelor aspecte:

Nu este o sponzorizare!
Nu este o donație sau contribuție!
Nu influențează impozitul de recuperat de către cetățean în urma regularizării, acolo unde este cazul!
Nu vă costă nimic, doar se completează un formular simplu.

Procedură de completare formular 230:
  • Descarcati formularul 230 completat cu datele asociatiei. (Apăsând numele formularului, se va deschide fisierul de tip pdf.)
  • Completați punctele I și II, nu este nici o problemă dacă nu cunoaşteți suma corespunzătoare a 3,5% din impozit. Va fi calculată de către organele fiscale.
  • Semnați în câmpul “Semnătură contribuabil”.
  • Formularul completat se depune direct la registratura organului fiscal, prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.

ATENȚIE!!! Așa cum v-am obișnuit! Vă punem la dispoziție posibilitatea de a depune aceste formulare la sucursala ACR Satu Mare (B-dul Transilvania 3), economisind în acest fel timpul dumneavoastră prețios de a sta la cozi!

Ținem să mulțumim tuturor celor care s-au implicat și au completat formularele în 2019, și în acest mod au direcţionat 2% din impozitul pe venit către Clubul Sportiv AK RIDER’S!

Date legislative:

Art.1 – Se aproba “Procedura privind stabilirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii”, prevazuta in anexa nr.1.

Art.2 –

(1) Se aproba modelul, continutul si instructiunile de completare a formularului 230 “Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat” si “Anexa nr…. la Cererea privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat”, prevazute in anexa nr.2.

(2) Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare:
a) ”Notificare privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult”, prevazut in anexa nr.3;
b) ”Referat de stabilire a sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat, virata in mod necuvenit entitatilor nonprofit/unitatilor de cult”, prevazut in anexa nr.4;
c) 258 “Decizie privind recuperarea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat, virata in mod necuvenit entitatilor nonprofit/unitatilor de cult”, prevazut in anexa nr.5;
d) 255 “Decizie privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private”, prevazut in anexa nr.6.

Art.3 –

(1) Prevederile prezentului ordin se aplica pentru directionarea de catre contribuabili a unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pe veniturile realizate incepand cu anul 2019, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii.

(2) Prin exceptie, pentru contribuabilii care au realizat venituri din salarii si asimilate salariilor, din pensii, precum si din activitati independente realizate in baza contractelor de activitate sportiva, in perioada 1 ianuarie-31 martie 2019, inclusiv si solicita directionarea unei sume din impozitul datorat aferent acestei perioade, sunt aplicabile prevederile Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.50/2019 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea de catre organul fiscal central a sumei reprezentand 2% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii sau a sumei reprezentand 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat, in conditiile legii, precum si a modelului si continutului unor formulare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.40 din data de 15.01.2019.

Art.4 – Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularelor de la art.2 alin.(1) si alin. (2) sunt prevazute in anexa nr.7.

Art.5 – Anexele nr.1-7 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art.6 – Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, directiile generale regionale ale finantelor publice, precum si unitatile fiscale subordonate acestora, vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art.7 – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.